Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel17 september 2023Vertegenwoordiging in Nederland

Migratie EU beheren: EC-voorzitter Von der Leyen komt Italië te hulp met tienpuntenplan

EC-voorzitter Von der Leyen heeft zondag het eiland Lampedusa bezocht dat overspoeld wordt met migranten. Gezien die situatie en de toenemende druk langs verschillende migratieroutes stelt ze een reeks onmiddellijke maatregelen voor.

Commissievoorzitter Von der Leyen op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa
Commissievoorzitter Von der Leyen tijdens haar bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa

Bij dit zogeheten tienpuntenplan moeten de grondrechten worden nageleefd en de internationale verplichtingen worden nagekomen. Zo moet:

  • de  steun aan Italië worden versterkt: de grote stroom van migranten moet worden beheerd door het Asielagentschap van de Europese Unie en de Europese grens- en kustwacht (Frontex). Dit door registratie te garanderen, vingerafdrukken af te nemen, debriefing en doorverwijzen naar de bevoegde autoriteiten.
  •  Transfers van mensen uit Lampedusa gesteund worden: ook naar andere EU-landen door het mechanisme van vrijwillige solidariteit, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen en vrouwen.
  • Vertrek voorkomenworden: door operationele partnerschappen op te zetten met landen van herkomst en doorreis om mensenmokkel te bestrijden. Dit omvat de mogelijkheid voor overeenkomst tussen Tunesië en Frontex. Evenals een coördinatietaakgroep bij Europol, die zich moet concentreren op de bestrijding van smokkel langs de route naar Tunesië en verder naar Lampedusa.
  • Meer grensbewaking komen: door surveillance op zee en vanuit de lucht o.a.via Frontex. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor uitbreiding van missies door de marine in de Middellandse Zee. Meer weten? Lees verder

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 september 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland