Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel17 februari 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Meer dan 110 miljoen euro aan EU-steun voor groene projecten in 11 EU-landen zoals Nederland

Er gaat meer dan 110 miljoen euro euro aan EU-steun naar groene projecten in Nederland,Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Polen en Slovenië. Dat heeft de Europese Comissie vandaag bekend gemaakt.

Aerial views of Luxembourg province, Belgium, and Noord-Beveland, Netherlands

"We hebben we geen tijd te verliezen als we de crises op het gebied van klimaat, biodiversiteit en vervuiling het hoofd willen bieden. Het LIFE-programma verleent rechtstreekse steun aan projecten in de hele EU en stelt hele landen en regio's in staat de natuur te beschermen en te herstellen. De natuur is onze grootste bondgenoot en we moeten voor de natuur zorgen zodat de natuur voor ons kan zorgen. Mijn gelukwensen voor elk van de vandaag geselecteerde projecten”, aldus  Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal.


De projecten zijn geselecteerd nadat er subsidievoorstellen zijn ingediend voor het jaar 2020. Alle projecten dragen bij aan een groen economisch herstel en aan het behalen van de Europese klimaatdoelen om een klimaatneutraal Europa te worden tegen 2050. Meer weten?Lees het volledige persbericht voor meer informatie.

Nederland

Dit is een voorbeeld van een groen, Nederlands project:

NL-NASCCELERATE

Betere weerbaarheid tegen overstroming en hittestress door klimaatverandering

Een groot deel van Nederland is gevoelig voor grootschalige overstromingen in kustgebieden en van rivieren. Daarnaast zal klimaatverandering naar verwachting een aanzienlijke invloed hebben op de land- en tuinbouwproductie.

Bovendien zijn in de Nederlandse nationale klimaatadaptatiestrategie verschillende effecten van klimaatverandering aangewezen die onmiddellijk moeten worden aangepakt.

Met dit geïntegreerde LIFE-project wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de aanpassing aan de klimaatverandering stimuleren op verschillende gebieden: waterbeheer, infrastructuur, landbouw, natuur, gezondheid en ruimtelijke/stedelijke planning. Het team zal de uitvoering van de nationale klimaatadaptatiestrategie versnellen en Nederland klimaatbestendig helpen maken door middel van maatregelen zoals demonstraties, proefprojecten en de ontwikkeling van beste praktijken.

Naar verwachting zullen duizenden mensen baat hebben bij een grotere weerbaarheid tegen overstromingen en hittestress. Van verschillende gebieden in het Natura 2000-netwerk van EU-beschermde gebieden moet de staat van instandhouding worden verbeterd. Daarnaast zal de nationale klimaatadaptatiestrategie voor eind 2027 worden geactualiseerd op basis van de met dit project opgedane kennis en ervaring.

 

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 februari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland