Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel6 juli 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Medicijntekorten worden op Europees niveau aangepakt

Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt voor een groeiend aantal medicijntekorten. De Europese Commissie deelt deze zorgen en kwam daarom in april van dit jaar met maatregelen.

Medicijnen
© Europese Unie/Getty Images

Door aanpassing van de Europese geneesmiddelenwetten moeten medicijnen beter beschikbaar, toegankelijk en betaalbaarder worden.
 

Tekorten aanpakken

Onder de nieuwe regels moeten farmaceuten intensiever gaan melden als er tekorten zijn of wanneer zij geneesmiddelen uit de markt nemen. Daarnaast moeten zij ook plannen gaan opstellen voor het voorkomen van tekorten. Door de introductie van digitale bijsluiters naast de bestaande papieren variant, zal het ook makkelijker worden om medicijnvoorraden door te sturen naar een land waar een tekort is. De patiënt is dan nog steeds verzekerd van de juiste informatie in de eigen taal.


Noodvoorraden aanleggen

Daarnaast wordt er een lijst gemaakt met essentiële medicijnen. Alle geneesmiddelen op deze lijst worden tegen het licht gehouden wat betreft de risico’s in de productieprocessen en de toeleveringsketens. Er komen aanbevelingen voor het garanderen van de continuïteit en leveringszekerheid van deze medicijnen. Ook kan de Europese Commissie in uiterste nood verplichtende maatregelen nemen om te zorgen dat de beschikbaarheid van een specifiek medicijn verbetert. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van noodvoorraden.  


Levering tijdens crises garanderen

Ook voor het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een meer coördinerende rol voorzien in het terugdringen van medicijntekorten. Het agentschap krijgt meer bevoegdheden om de levering van medicijnen waarvoor tekorten dreigen tijdens crises beter te garanderen. Binnen EMA wordt een inspectiedienst opgericht om de EU-landen  te ondersteunen bij inspecties, met name in landen buiten de EU. Tot slot wordt het beoordelen van vergunningen voor nieuwe medicijnen door EMA teruggebracht tot 180 dagen, in plaats van de huidige 210.  


De nieuwe regels zijn nog niet van kracht. Het Europees Parlement en EU-landen moeten zich er nu eerst nog over buigen en hun goedkeuring geven.  

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland