Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel20 maart 2023Vertegenwoordiging in Nederland

Maatregelen om gasvraag te verminderen moet met 1 jaar verlengd worden voor komende winter

In juli 2022 is een noodwet ingegaan voor maatregelen om de gasvraag met 15% te verminderen. Deze wet loopt eind deze maand af. De Commissie stelt voor om de maatregelen met een jaar te verlengen om volgende winter problemen met energie te voorkomen.

Energie besparen is goed voor de portemonnee
©iStockphoto/Ake Ngiamsanguan, ©European Union 2021

Uit een onderzoek van de Commissie blijkt dat de verlenging noodzakelijk is. Dit Commissievoorstel wordt op 28 maart door de ministers van Energie besproken. EU-commissaris voor Energie Kadri Simson had het Commissievoorstel vorige maand al bij de ministers aangekondigd.


"Dankzij onze gezamenlijke inspanningen om de gasvraag te verminderen, zijn we de winter veilig doorgekomen. De gastoevoer is diverser geworden en wij zijn nu minder afhankelijk van Rusland. Wel zullen de mondiale gasmarkten de komende maanden naar verwachting krap blijven. Door de vraag naar gas te blijven verminderen, bereiden wij ons voor op de volgende winter en bereiken wij makkelijker de doelstelling van 90% gasopslag voor 1 november. Ik reken op de EU-landen om gezamenlijk op deze goede weg verder te gaan", aldus EU-Commissaris voor Energie Kadri Simson.


Krap zullen blijven
Het stookseizoen loopt eind deze maand af. De gasopslagniveaus zijn dan ook buitengewoon hoog. Verder is nieuwe infrastructuur gebouwd om de gastoevoer verder te diversifiëren. Bovendien kan Rusland energie niet langer als wapen gebruiken en in dezelfde mate als in 2022 het systeem destabiliseren. Toch wordt verwacht dat de mondiale gasmarkten de komende maanden krap zullen blijven, wat tot een aantal mogelijke risico’s en uitdagingen leidt (bijv. weersomstandigheden, de mondiale LNG-vraag en macro-economische omstandigheden).

Als aanvulling op extra LNG- en pijplijngas uit andere landen
Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat, om de permanente daling van het Russische gas volledig te compenseren, verdere vermindering van de gasvraag nodig is. Deze maatregel komt ter aanvulling op het extra LNG- en pijplijngas dat uit andere landen wordt betrokken. Evenals de nieuwe, sinds begin 2022 geïnstalleerde hernieuwbare capaciteit. De conclusie luidt dat voortzetting van de 15% vermindering gedurende nog een jaar voldoende zou zijn om de gasopslag voor 90% te vullen voor 1 november en ervoor te zorgen dat er de komende winter geen problemen rond de gasvoorziening ontstaan. Een vermindering van het gasverbruik en het eenvoudiger, op regelmatige basis vullen van de opslag over een langere periode zullen er ook toe bijdragen dat de huidige marktvoorwaarden - met lagere prijzen en minder volatiliteit dan vorig jaar - gehandhaafd blijven en dat eventuele negatieve gevolgen voor de extra hoeveelheden die in Europa worden ingevoerd, worden beperkt.

Uit de laatste beschikbare cijfers blijkt dat de invoering van deze wetgeving in juli vorig jaar tussen augustus 2022 en januari 2023 een besparing van 19% heeft opgeleverd, wat neerkomt op 41,5 miljard kubieke meter (bcm), waardoor problemen rond energietoevoer tot dusver beperkt zijn gebleven.

Maandelijks monitoren
Een kleine wijziging in het nieuwe voorstel houdt in dat de Commissie en de EU-landen de gegevens over besparingen per sector maandelijks monitoren en rapporteren, in plaats van de totale gasvraag elke twee maanden. Hierdoor kunnen de EU-landen voortaan zo nodig meer gerichte maatregelen nemen.
Meer weten? Lees verder op de speciale website.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland