Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel10 november 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Loonkloof in de EU: voor elke euro die man verdient, krijgt vrouw 86 cent

Vrouwen in de Europese Unie verdienen gemiddeld nog steeds minder dan mannen. Voor elke euro die een man verdient, verdient een vrouw slechts 86 cent.

Op 10 november, de Europese Dag voor gelijke beloning draait het om wat er nog moet gebeuren om te komen tot gelijke beloning voor vrouwen en mannen in de EU.

"Gelijkheid is een fundamentele waarde van de EU en de basis voor onafhankelijkheid en vrijheid. Vrouwen en mannen verdienen gelijke beloning, behandeling en kansen. Gelijke beloning van mannen en vrouwen staat al meer dan 60 jaar in de EU-verdragen. Toch is er in de praktijk niet altijd sprake van. De positie van vrouwen in het sociale en beroepsleven is zeker verbeterd, maar verschillen in beloning blijven hardnekkig in stand.

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen hebben vele oorzaken.Het zijn meestal vrouwen die de zorg voor familieleden op zich nemen en die daardoor vaker in deeltijd werken. Vrouwen werken vaak in lager betaalde sectoren en lager betaalde banen. Zij stoten tegen het glazen plafond in bedrijven en krijgen minder betaald dan mannen voor hetzelfde of gelijkaardig werk. Dit heeft een domino-effect op hun pensioenen, die ook lager zijn. De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt hierdoor slechts langzaam kleiner ”, aldus: Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie, Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en sociale rechten, en Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid.

Als het beginsel van gelijke beloning niet wordt nageleefd, heeft dit vaak geen gevolgen, en door weinig openheid over salarissen, worden vrouwen en sommige mannen benadeeld. Daarom is de Europese Commissie in april van dit jaar met een voorstel gekomen over loontransparantie op verzoek van de EU-landen. Daarbij gaat het om:

  • maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van beloningstransparantie.
  • slachtoffers van beloningsdiscriminatie een betere toegang tot de rechter te bieden.

Daarmee wil de Commissie wil de Commissie werknemers de middelen geven om hun rechten te doen gelden, en er vooral voor zorgen dat meer bedrijven hun werknemers ‘gelijk belonen’.

Nederlandse bevolking voor loontransparantie
In Nederland denkt 88% (t.o.v. 69% EU gemiddelde) dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen. 73% (t.o.v. 64% EU-gemiddelde) is in Nederland voorstander van openbaarmaking van de gemiddelde salarissen per type baan en geslacht in hun bedrijf.  Bekijk de factsheet voor weetjes.

Organisaties die normen ontwikkelen rond loontransparantie en beloning, zullen gemakkelijker toptalent aantrekken en koploper worden. Werknemers en jongeren van nu en toekomst verwachten meer van werkgevers in termen van inclusie en eerlijke behandeling.

Oproep aan EU-landen en Europarlement
Op deze symbolische dag roept de Commissie het Europees Parlement en de EU-landen op om  het voorstel over de richtlijn voor loontransparantie zo snel mogelijk goed te keuren.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
10 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland