Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel27 april 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Legale migratie: talent en vaardigheden naar de EU aantrekken

Om ondermeer de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken is de Commissie met een reeks voorstellen gekomen om wonen en werken in de in de EU makkelijker te maken.

samenwerken
©IStock

Dankzij een ambitieus en duurzaam EU-beleid voor legale migratie kunnen we het talent aantrekken dat onze economieën nodig hebben, en veilige kanalen creëren om Europa te bereiken.

Waarom hebben we legale migratie nodig?

 • Legale migratie helpt Europa een open verbonden continent te maken wereldwijd en vermindert illegale migratie. 
 • Legale migratie is nodig voor de overgang van de EU naar een groene en digitale economie, waarbij veel sectoren behoefte hebben aan extra arbeidskrachten en nieuwe vaardigheden.
 • De EU heeft een vergrijzende en krimpende beroepsbevolking: Tegen 2070 zal de omvang van de beroepsbevolking bevolking afnemen van ongeveer 65% in 2019 tot ongeveer 55% van de totale EU-bevolking.
 • De EU-arbeidsmarkt kampt met tekorten in diverse sectoren, waaronder toerisme horeca, IT en gezondheidszorg.

Legale migratie beter managen

Een versterkt wetgevingskader

De Commissie wil een doeltreffender wetskader voor legale trajecten naar de EU.  Daarvoor is een herziening nodig van de Europese richtlijn gecombineerde vergunning en de richtlijn langdurig ingezetenen:

 • Een gestroomlijnde procedure voor een gecombineerde vergunning voor werk en verblijf zal het proces voor aanvragers en werkgevers sneller en eenvoudiger maken. Het zal mogelijk zijn een aanvraag in te dienen ofwel vanuit een niet EU-land ofwel in een EU-land, en de waarborgen voor gelijke behandeling en bescherming tegen arbeidsuitbuiting worden versterkt.
 • De herziening van de richtlijn langdurig ingezetenen zal het gemakkelijker maken om de status van langdurig ingezetene van de EU te verkrijgen door de toelatingsvoorwaarden te vereenvoudigen. Zo zal het mogelijk zijn verblijfsperioden in verschillende lidstaten te cumuleren. Daarnaast zullen de rechten van langdurig ingezetenen en hun gezinsleden worden versterkt, onder meer door gezinshereniging en mobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken.

Vaardigheden en behoeften van de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen

 • Een aantal stappen om Talent Partnerships te operationaliseren.
 • Het proefinitiatief EU Talent Pool en EU Talent Pool voor nieuwkomers uit Oekraïne in zomer van 2022. Dat zal de EU aantrekkelijker maken voor onderdanen van niet EU-landen die op zoek zijn naar kansen, en zal werkgevers in contact brengen met het talent waarnaar zij op zoek zijn.
 • Een nieuw EU-platform over arbeidsmigratie dat deze ontwikkelingen ondersteunt.

EU-talentpartnerschappen
• Partnerschappen op maat met niet-EU-landen, voor mobiliteit voor werk of opleiding.
• Open voor alle vaardigheidsniveaus.
• Kan verschillende economische sectoren betreffen zoals ICT, wetenschap, techniek, gezondheid en langdurige langdurige zorg, afhankelijk van de belangen van beide partijen.

Met als doel om samenwerking tussen EU-landen en partners te versterken, internationale arbeidsmigratie te stimuleren en talent en vaardigheden te ontwikkelen voor win-win situaties.

Lange termijn beleid van EC

Ten slotte onderzoekt de Commissie verdere mogelijkheden voor legale migratie naar de EU op middellange tot langere termijn. Zo zijn er kansen op het gebied van zorg, jongeren en innovatie. Denk aan:

 • Vaardigheden en talent aan te trekken in sectoren met tekorten en behoeften aan arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de sector langdurige zorg.
 • Jongeren kansen te bieden om nieuwe landen te verkennen, te werken en te reizen.
 • Innoverend ondernemerschap binnen de EU te bevorderen en te investeren in de technologische soevereiniteit van Europa.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 april 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland