Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel23 januari 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Kunstmatige intelligentie en beter gebruik van data in de strijd tegen kanker

Kunstmatige intelligentie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opsporing, diagnose en behandeling van kanker. Er is dan ook een Europees initiatief voor kankerbeeldvorming gelanceerd wat de basis legt voor de kankerdiagnostiek en –behandeling.

Gedeeld gebruik van slimme data en beelden voor betere opsporing, diagnose en behandeling van kanker.

Een geavanceerd EU-platform laat zien hoe kunstmatige intelligentie (AI) en digitale technologieën samen met ons de strijd tegen kanker kunnen aangaan. Momenteel bevinden de datasets voor kankerbeeldvorming zich echter in vele verschillende archieven en klinische centra in Europa en zijn deze niet gemakkelijk toegankelijk voor onderzoekers en innovators.

Betere toegang tot kankerbeelden van verschillende soorten kanker 
Met het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming moet een gemeenschappelijke infrastructuur worden opgezet met kankerbeelden van verschillende vormen van kanker, voor gebruik door clinici, onderzoekers en innovators. Hiermee kunnen op AI gebaseerde technologieën voor kankerdiagnose en -behandeling worden ontwikkeld, vergeleken en getest. Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming legt de basis voor de kankerdiagnostiek en –behandeling van morgen.

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming:

  • bouwt voort op de recente vooruitgang van AI-systemen bij kankeropsporing en –diagnose,
  •  ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve computerondersteunde oplossingen voor nauwkeurigere en betrouwbaardere kankerbeeldvorming en persoonsgebonden zorg, volgens de doelen van het Europese kankerbestrijdingsplan, en
  •  maakt toegang tot en (gedeeld) gebruik van medische beelden mogelijk, zonder afbreuk te doen aan beroepsethiek, vertrouwen, veiligheid en bescherming van persoonsgegevens, in volledige overeenstemming met de waarden en voorschriften van de EU.


Grootschalig en gezamenlijk

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming wordt ondersteund door een grootschalig project voor een gemeenschappelijke Europese infrastructuur van kankerbeeldvormingsgegevens, EUCAIM.

Het initiatief wordt gefinancierd in het kader van het programma Digitaal Europa (ongeveer 18 miljoen euro medefinanciering van de EU).

Het zal leiden tot een centrale plaats voor gedistribueerde ‘nodes’ met kankerbeelden (archieven, onderzoeksinfrastructuren en ziekenhuizen).

Het initiatief ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe datasets van kankerbeelden en de verdere uitbreiding en onderlinge samenhang van de bestaande datasets, onder meer door donatie van gegevens van burgers.

E U C A I M ( E u r o p e a n F e d e r a t i o n f o r C a n c e r I m a g e s):

  • bouwt voort op het werk van het ‘AI for Health Imaging’(AI4HI)-netwerk van vijf grote door de EU gefinancierde projecten op het gebied van big data en AI bij kankerbeeldvorming,
  • start met 21 klinische locaties in 12 landen waaronder in Nederland (Rotterdam en Maastricht),
  • verbindt voor eind 2026 ten minste 30 gedistribueerde gegevensverstrekkers uit 15 landen,
  • omvat geanonimiseerde beelden en annotaties van veel voorkomende (bv. borst-, long-, prostaat- en colorectale kanker) en zeldzame (bv. kinderkanker) kankervormen,
  • zal voor 2025 meer dan 100.000 kankergevallen omvatten, en
  • zal ten minste 50 AI-algoritmen, AI-tools en klinische voorspellingsmodellen binnen de infrastructuur voor onderzoekers toegankelijk maken.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 januari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland