Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel28 oktober 2021Leestijd: 1 min

Klimaattop COP26: EU moedigt partners aan om ambities van het klimaatakkoord Parijs in actie om te zetten

Van 1 tot en met 12 november neemt de Europese Commissie deel aan de VN-klimaatconferentie (COP26) in Glasgow, VK.

de planeet
Er is maar een planeet en geen plan B
AV Dienst EU

De Commissie zal alle partijen ertoe aanzetten de toezeggingen die ze hebben gedaan in de Overeenkomst van Parijs na te komen en hun broeikasgasemissies te verminderen. We zullen er bij de ontwikkelde landen ook op aandringen dat ze hun klimaatfinanciering verhogen om de in Parijs afgesproken doelen van 100 miljard dollar te halen. De EU draagt hier nu al meer dan 25 miljard dollar aan bij – en dit bedrag wordt nog hoger – en zal eraan werken het “regelboek van Parijs” af te ronden.

De Overeenkomst van Parijs, die in 2015 is aangenomen en door 197 landen is ondertekend, biedt een wereldwijd kader om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Dit akoord is gericht op drie hoofddoelen:

  1. Klimaatmitigatie: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C en inspanningen blijven leveren om de opwarming tot 1,5°C te beperken.
  2. Klimaatadaptatie: voorbereiden op veranderingen die nu al plaatsvinden.
  3. Klimaatfinanciering: de financieringsstromen afstemmen op de klimaatdoelen en 100 miljard dollar beschikbaar stellen voor kwetsbare landen.

In een verklaring vóór de COP26 zei voorzitter Ursula von der Leyen: “De wereldwijde race om tegen het midden van deze eeuw broeikasgasneutraal te worden, is begonnen. Als we samenwerken kunnen we deze race allemaal winnen. Het is onze plicht op de COP26 onze planeet voor toekomstige generaties te beschermen. In Europa liggen we goed op schema om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en tegen 2030 onze emissies met minstens 55 % te hebben verlaagd. In Glasgow zal ik er bij andere wereldleiders op aandringen hetzelfde te doen, te innoveren, en te investeren in een nieuwe, duurzamere groeistrategie. Kortom, te floreren en aan een gezondere samenleving te bouwen en tegelijkertijd te zorgen voor een betere toekomst voor onze planeet.”

Jongeren roepen wereldleiders op om actie te ondernemen in aanloop naar de VN-klimaattop COP 26


De concrete maatregelen in het kader van de Europese Green Deal laten zien hoe we onze economieën kunnen laten groeien en tegelijk onze uitstoot kunnen verminderen. Europa heeft al een goede staat van dienst: sinds 1990 is onze economie aanzienlijk gegroeid, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met 31% is gedaald. Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 oktober 2021