Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel11 augustus 2021

Kankerplan EU:minder kankerverwekkende stoffen in voedingsmiddelen

Om kankerverwekkende stoffen in levensmiddelen terug te dringen komen er lagere, toegestane maximumgehalten voor cadmium en lood in diverse levensmiddelen waaronder die voor baby’s, groenten en fruit.

Voeding
AV Services, EC

"We weten dat een ongezond voedingspatroon het risico op kanker verhoogt. Het besluit van vandaag stelt de consument voorop door ons voedsel veiliger en gezonder te maken, zoals we hebben toegezegd in het EU-actieplan voor kankerbestrijding. Het is ook een verdere stap in de versterking van de reeds strenge en wereld leidende normen in de voedselketen van de EU en in de voorziening van veiliger, gezonder en duurzamer voedsel voor onze burgers", aldus Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid.

Voor lood zullen de maatregelen gelden vanaf 30 augustus en voor cadmium vanaf 31 augustus.

Cadmium: groenten, fruit, granen, oliehoudende zaden
Cadmium is een giftig zwaar metaal dat in het milieu voorkomt, zowel op natuurlijke manier als door landbouw- en industriële activiteiten. De belangrijkste bron van blootstelling aan cadmium voor niet-rokers is via voeding.  Dit metaal is kankerverwekkend en is mogelijk aanwezig in levensmiddelen zoals fruit, groenten, granen en oliehoudende zaden. Zodra de nieuwe EU-regels ingaan, zullen die ook gelden voor sommige grondstoffen.
Dit zal de veiligheid van in de EU verkochte en geconsumeerde levensmiddelen ten goede komen en ertoe bijdragen dat levensmiddelen met de hoogste cadmiumgehalten uit de handel worden genomen.

Lood: wilde paddenstoelen, babyvoeding, specerijen en zout
Lood is ook een natuurlijk voorkomende verontreiniging in het milieu. Voedsel is de belangrijkste bron van menselijke blootstelling aan lood. Dit metaal zit in diverse levensmiddelen, waaronder voedingsmiddelen voor baby’s en peuters, evenals wilde paddenstoelen, specerijen en zout.

De vandaag genomen besluiten volgen op jaren van onafgebroken werk van de Commissie, de EU-landen en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Ook is er overleg geweest met de levensmiddelenindustrie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 augustus 2021