Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel8 maart 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Internationale Vrouwendag 2022: EU-regels om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden

Vandaag op Internationale Vrouwendag is de Europese Commissie met een voorstel gekomen om geweld tegen vrouwen te bestrijden in de hele EU.

Geweld bestrijden

De belangrijkste onderdelen van het voorstel omvatten:

  1. Strafbaarstelling van verkrachting, vrouwelijke genitale verminking en cybergeweld 

De Commissie stelt voor de volgende feiten in de hele EU strafbaar te stellen:

a) verkrachting op grond van het ontbreken van instemming;

b) genitale verminking van vrouwen (VGV);

c) cyberstalking;

d) delen van intiem materiaal zonder toestemming;

e) cyberintimidatie, en

f) online aanzetten tot haat of geweld.

Het voorstel vormt een aanvulling op de wet inzake digitale diensten en draagt bij tot de werking ervan door een definitie te bieden van illegale online-inhoud in de context van cybergeweld. Het zal ook een snelle gerechtelijke procedure mogelijk maken om dergelijke online-inhoud snel te verwijderen. 

  1. Veilige procedures voor melding en risicobeoordeling

Het voorstel pakt de nog steeds bestaande onderrapportage van geweld tegen vrouwen aan. Het introduceert nieuwe, genderbewuste, veiligere, eenvoudigere, toegankelijkere – ook online – en kindvriendelijke manieren om daden van geweld te melden. Beroepsbeoefenaars zoals gezondheidswerkers of psychiaters zouden niet langer gehinderd worden door vertrouwelijkheidsregelingen om redelijke vermoedens van een dreigend risico op ernstige lichamelijke schade te melden. De autoriteiten zouden ook worden verplicht individuele risicobeoordelingen uit te voeren wanneer het slachtoffer voor het eerst contact opneemt, om het risico te beoordelen dat de dader stelt. Op basis hiervan zouden de autoriteiten onmiddellijke bescherming moeten bieden door middel van spoedeisende locatieverboden en beschermingsbevelen.

  1. Eerbiediging van de privacy van slachtoffers in gerechtelijke procedures en recht op schadeloosstelling

De Commissie stelt voor om bewijsmateriaal of vragen in verband met het privéleven van slachtoffers, en met name hun seksuele achtergrond, slechts te gebruiken wanneer dat strikt noodzakelijk is. Slachtoffers zouden het recht hebben om volledige schadevergoeding te eisen van daders, met inbegrip van de kosten die verband houden met gezondheidszorg, ondersteunende diensten, inkomensverlies en fysiek en psychologisch leed. Zij moeten ook schadevergoeding kunnen krijgen in de loop van de strafprocedure.

  1. Ondersteuning van slachtoffers via hulplijnen en crisiscentra voor verkrachtingsslachtoffers

Om tegemoet te komen aan de zeer specifieke behoeften van slachtoffers van seksueel geweld, stelt de Commissie voor dat de EU-landen voorzien in specifieke dienstverlening, waaronder crisiscentra voor verkrachtingsslachtoffers. Slachtoffers met een verhoogd risico op geweld, waaronder vrouwen die gewapende conflicten ontvluchten, moeten gerichte steun van de EU-landen. De nationale hulplijn ter ondersteuning van slachtoffers van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld moet gratis zijn en het hele jaar door, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Wanneer een slachtoffer een kind is, moeten de autoriteiten leeftijdspecifieke ondersteuning bieden in het belang van het kind. Slachtoffers van cybergeweld zullen ook recht hebben op passende ondersteuning, waaronder advies over hoe zij juridische hulp kunnen zoeken en hoe online-inhoud kan worden verwijderd. In geval van seksuele intimidatie op het werk moeten externe adviesdiensten beschikbaar worden gesteld voor slachtoffers en werkgevers.

  1. Betere coördinatie en samenwerking

De EU-landen moeten beste praktijken uitwisselen en elkaar raadplegen in strafzaken, onder meer via Eurojust en het Europees justitieel netwerk. Om de vooruitgang te volgen en de situatie in de lidstaten te monitoren, stelt de Commissie ook voor dat de lidstaten verplicht worden gegevens te verzamelen over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, die om de vijf jaar kunnen worden meegenomen in een EU-brede enquête.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 maart 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland