Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel8 november 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Inspraak: vier nieuwe Europese burgerinitiatieven geregistreerd

Voor vier nieuwe Europese burgerinitiatieven kan het handtekeningen verzamelen beginnen. De Commissie heeft vandaag namelijk besloten om de vier burgerinitiatieven te registreren.

Meer inspraak
Je hebt meer inspraak dan je denkt.
© iStockWat de weg vrijmaakt voor de initiatiefnemers om nu per initiatief een miljoen handtekeningen te kunnen verzamelen uit minstens zeven EU-landen. Dan kan de Commissie daarna het verzoek in behandeling nemen.

Dit zijn de vier Europese burgerinitiatieven waarom het gaat:

  • EU Live Bus Stop Info
  • Trust and Freedom
  • Im Going European”: An ECI to Connect your National and European Citizenship”
  • Creation of a European Environment Authority”.

De organisatoren van het initiatief EU Live Bus Stop Info pleiten ervoor QR-codes weer te geven bij bushaltes in de EU-landen, zodat passagiers toegang krijgen tot realtime-informatie over dienstregelingen, routes, vertragingen en updates. Het initiatief heeft tot doel bij te dragen tot groenere steden door vervoer per bus aan te moedigen en filevorming en emissies terug te dringen. Initiatief bekijken.


Het initiatief Trust and Freedom gaat over het recht om geïnformeerde beslissingen te nemen over gezondheidszorg en behandelingsopties, op vrije toestemming en op betere toegang tot informatie. De organisatoren van het initiatief vragen ook om maatregelen ter verbetering van de transparantie en de toegang tot informatie in de besluitvormingsprocessen van de EU.
Initiatief bekijken.

 I'm Going European: An ECI to Connect your National and European Citizenship heeft tot doel het recht op onderwijs over: Europees burgerschap, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat in te voeren. Evenals dit recht te versterken door een verplichting over Europese burgerschapsvorming op te nemen in de EU-wetten over vrij verkeer. Ook moet er een EU-burgerschapsstatuut komen en een expertisecentrum voor de uitwisseling van beste praktijken en opleiding van leraren.
Initiatief bekijken.

De organisatoren van het initiatief Creation of a European Environment Authority pleiten voor de oprichting van een Europese milieuautoriteit, als opvolger van het Europees Milieuagentschap, of als nieuwe autoriteit. Deze autoriteit zou bevoegd zijn om: bindende administratieve besluiten te nemen, toezicht te houden op activiteiten met gevolgen voor het milieu, en sancties op te leggen wegens milieuverontreiniging. Initiatief bekijken.

Alle initiatieven waaraan je steun kunt betuigen 

Zo kun je een burgerinitiatief indienen

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 november 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland