Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel17 april 2024Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Inspraak: Europese burgers presenteren hun Europese aanbevelingen voor energiezuinigheid

“Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden gemaakt voor passagiers. Ook moeten burgers financiële steun en informatie krijgen om energiezuinige buurten te ontwikkelen”, dit staat o.a. in een reeks aanbevelingen van een Europees burgerpanel.

De aanvelingen
Rechts: Maroš Šefčovič, EU-commissaris voor o.a Europese Green Deal neem de aanbevelingen in ontvangst.De Europese Commissie verwelkomt de aanbevelingen over het thema: energie- efficiëntie. 150 burgers uit alle EU-landen hebben 13 aanbevelingen gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst over energie-efficiëntie in Brussel. Dit was van 12 april t/m 14 april 2024. 

Invoering EU-burgerpanels

Europese burgerpanels zijn recent ingevoerd om burgers een stem te geven in de  beleidsvorming van de EU. Deze zijn er gekomen na toezeggingen van de Europese Commissie, na een eerdere grootschalige burgerraadpleging met nationale burgerpanels in de hele EU.

Aanbevelingen

Dit zijn de definitieve aanbevelingen van de inwoners van de EU aan de Commissie :

 • het openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor passagiers;
 • zorgen voor het meest energiezuinige vervoer door heel Europa: goederen van de weg halen, mensen uit vliegtuigen halen en het principe “eerst de trein” invoeren;
 • de toepassing van energie-efficiëntie in gebouwen uitbreiden;
 • de situatie van geschoolde arbeidskrachten in de EU in de energie-efficiëntiesector verbeteren;
 • de toekomst veiligstellen door educatie over groene kwesties;
 • de uitvoering van EU-richtlijnen beheren en erop toezien;
 • Inwoners van helpen om energiezuinige wijken te ontwikkelen door informatie en financiële steun te verstrekken;
 • een eerlijk recht op energiegerelateerde renovatie van woningen financieren;
 • de energie-efficiëntiestreefcijfers halen door iedereen beter in staat te stellen er zelf iets aan te doen;
 • de energie-onafhankelijkheid en -zuinigheid vergroten en wereldwijd het goede voorbeeld geven;
 • energiezuinige wijken voor verantwoord verbruik en meer lokale energieproductie ontwikkelen;
 • consumenten in staat stellen energiezuiniger te worden;
 • het netsysteem, van producent tot eindgebruiker, ontwikkelen en optimaliseren ten gunste van hernieuwbare energiebronnen.


Minder en slimmer energieverbruik is belangrijk voor een klimaatneutrale samenleving in 2050. Daarnaast Europa ook snel onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen en duurzamere energie uit verschillende hernieuwbare bronnen  gaan gebruiken.
 

Volgende stappen

De input van zowel het panel als het online platform voor burgerparticipatie wordt verwerkt in een aanbeveling van de Commissie over het principe “energie-efficiëntie eerst”, die door de Europese Commissie moet worden onderzocht. En uiteindelijk later dit jaar aan de EU-landen moet worden gericht.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

 

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 april 2024
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland