Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel1 december 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Inspraak EU: feedback-evenement over 49 voorstellen van burgers over Europa

Hoe staat het met de 49 ingediende voorstellen van burgers over het Europa waarin zij willen leven? Op 2 december komen deelnemers van de burgerpanels en EU-vertegenwoordigers bijeen om te praten over de voortgang.

Conferentie over de Toekomst van Europa

De Conferentie over de toekomst van Europa was een door burgers gestuurde reeks debatten en discussies die mensen uit heel Europa in staat hebben gesteld om van het voorjaar van 2021 tot het voorjaar van 2022 hun ideeën te delen over het Europa waarin zij in de toekomst willen: wonen, werken, leven en studeren.

De conferentie eindigde op 9 mei 2022 met de presentatie van het eindverslag aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. De instellingen hebben gezamenlijk toegezegd gevolg te geven aan de 49 uitgebreide voorstellen die uit de beraadslagingen zijn voortgekomen.

Het feedback-event vindt plaats in het Europees Parlement in Brussel. De EU-instellingen zullen toelichten hoe zij gevolg hebben gegeven aan de voorstellen van de conferentie. De 49 voorstellen van de Conferentie omvatten meer dan 300 maatregelen, onderverdeeld in 9 thema's.

De diverse thema's waarover burgers ideeën hebben.

 

De Commissie zal het volgende toelichten:

  • bestaande initiatieven over de voorstellen (zoals de Europese klimaatwet, het pakket circulaire economie, de mondiale gezondheidsstrategie van de EU, de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen of het jongerenactieplan in het externe optreden van de EU),
  • initiatieven die de Commissie al heeft voorgesteld en die het Europees Parlement en de EU-landen zouden moeten aannemen (bv. het nieuwe migratiepact en de wet over mediavrijheid),
  • geplande acties voor het realiseren van de ideeën die rechtstreeks voortkomen uit de Conferentie (zoals een herziening van de regels voor dierenwelzijn),
  • nieuwe initiatieven die geïnspireerd zijn op de voorstellen van de Conferentie en onder de bevoegdheid van de Commissie vallen (bv. een toekomstig initiatief over geestelijke gezondheid).

Burgerpanels krijgen meer inspraak
Het werkprogramma van de Commissie voor 2023 gaat uit van de visie die in de conclusies van de Conferentie is uiteengezet. Op 14 september 2022 kondigde voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie aan burgers meer inspraak te geven in onze beleidsvorming, in de vorm van Europese burgerpanels die bij bepaalde belangrijke beleidsterreinen betrokken worden. Zo zal in de nieuwe generatie burgerpanels worden gedebatteerd over de initiatieven van volgend jaar over voedselverspilling, leermobiliteit en virtuele werelden. Meer weten? Surf naar de speciale website.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 december 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland