Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel9 december 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven, zowel off- als online moeten in hele EU strafbaar worden op dezelfde wijze

Haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven zijn een EU-breed probleem dat, nu en in de toekomst, een krachtig antwoord vereist.

Geen plaats voor haat

Momenteel bestaat er echter geen rechtsgrondslag om haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven op EU-niveau strafbaar te stellen. Om te bepalen welke feiten strafbaar zijn en welke sancties ervoor moeten worden toegepast, moeten er minimumvoorschriften komen die voor alle EU-landen gelden.

Daarvoor moet de bestaande lijst van EU-misdrijven in het  Europees Verdrag worden uitgebreid. Het initiatief van vandaag is de eerste stap in een proces om die lijst van EU-misdrijven uit te breiden.

Hoe breidt u de lijst van EU-misdrijven uit?

STAP VOOR STAP

De huidige lijst van EU misdaden omvat bijzonder ernstige misdrijven die in de hele EU worden gepleegd en internationale gevolgen hebben.

Daarom zijn zij op EU-niveau strafbaar gesteld en in het EU-Verdrag opgenomen. Er zijn staan momenteel 10 EU-misdrijven in die lijst. Haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven zijn nog niet in deze lijst opgenomen maar zouden wel moeten worden toegevoegd in het rijtje van :

  1. Terrorisme
  2. Mensenhandel
  3. Seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen
  4. illegale drugs
  5. handel van illegale wapens
  6. Geld witwassen
  7. Corruptie
  8. Betalen met nepgeld
  9. Computercriminaliteit
  10. Georganiseerde misdaad

Om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden, is een proces in twee stappen nodig:

1) de EU-landen besluiten tot uitbreiding van de lijst, met instemming van het Europees Parlement

2) de Commissie dient een wetvoorstel in.

Voorbereiding

De Commissie heeft een grondige analyse gemaakt van het fenomeen haatzaaiende taal en haatmisdrijven in de EU, met inbegrip van een gerichte raadpleging.

1.  Eerste stap.
De Commissie leidt het proces in door feitelijke elementen en gegevens voor te leggen waaruit blijkt dat de EU-lijst van misdrijven moet worden uitgebreid tot illegale uitingen van haat en haatmisdrijven.

Goedkeuring door de EU-landen; De Raad neemt met eenparigheid van stemmen een besluit aan waarbij haatzaaien en haatmisdrijven als EU-misdrijven worden aangemerkt, na goedkeuring door het Europees Parlement.

Het besluit van de Raad zal een rechtsgrondslag bieden voor de vaststelling van minimumvoorschriften voor de strafbaarstelling van haatzaaiende taal en haatmisdrijven.

2. Tweede stap
De Commissie stelt EU-regels voor waarin uitingen van haat en haatmisdrijven worden gedefinieerd en sancties worden vastgesteld.

3. Wetgevingsproces.
Daarna volgt de gebruikelijke medebeslissingsprocedure, waarbij het Europees Parlement en de Raad met gekwalificeerde meerderheid een wetgevingsbesluit vaststellen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
9 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland