Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel6 oktober 2021Leestijd: 2 min

Groenlicht voor een ‘Brexitfonds’ van 5,4 miljard euro voor MKB en kustgemeenten

Het Europees Parlement en de Raad zijn akkoord met een ‘Brexitfonds’ van 5,4 miljard euro om de negatieve gevolgen van Brexit op te vangen in de EU-landen. Het geld is voor het midden- en kleinbedrijf en regionale en lokale kustgemeenten.  

Containers in de Rotterdamse Haven
©EC, AV Dienst, fotograaf Charly Triballeau

De Commissie is verheugd over de goedkeuring voor de oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit (‘Brexitfonds’).

Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen, zei hierover:

"De reserve laat duidelijk de Europese solidariteit zien. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU heeft in heel Europa flinke economische en maatschappelijke gevolgen gehad. Gelukkig hebben we nu de rechtsgrond om de eerste voorfinanciering uit te betalen aan degenen die het zwaarst door de brexit zijn getroffen."

Handel en visserij
De steun is in principe voor alle EU-landen maar zal in de eerste plaats worden verstrekt aan diegenen die het hardst door de brexit zijn getroffen. Daarbij gaat het om  de handel met het Verenigd Koninkrijk, de visserij in de exclusieve economische zone van dat koninkrijk en het belang van de nabuurschapsbanden voor de maritieme grensregio’s met het Verenigd Koninkrijk.

Alle EU-landen komen in aanmerking:

  • Groot (80%)
  • 4,3 miljard euro zal als voorfinanciering worden uitbetaald in 3 tranches: eind 2021, april 2022 en april 2023. De rest wordt beschikbaar gesteld in 2025.
  • Uiteindelijke omvang van de steun afhankelijk van de specifieke overheidsuitgaven voor maatregelen om de negatieve gevolgen van de brexit op te vangen
  • Periode waarin subsidies kunnen worden verstrekt (met terugwerkende kracht): 1 januari 2020 t/m 31 december 2023

    Steun uit de reserve mag niet:
  • leiden tot een verhoging van de vangstcapaciteit of andere schadelijke visserijsubsidies, bijv. vernieuwing van vissersvaartuigen
  • in strijd zijn met de doelen van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Beheer en controle zijn aangepast aan de bijzondere aard van de steun: geen beschrijving vooraf van de maatregelen, maar wel strenge eisen voor beheer en controle
Om de betalingen te ontvangen, moeten de EU-landen aan de Commissie de gegevens doorgeven van de instanties die zullen zorgen voor het beheer van en de controle op de middelen uit de reserve. Dit moeten ze doen binnen twee maanden nadat de wetgeving hiervoor is ingaan. Ook moeten zij bevestigen dat zij een beheers- en controlesysteem hebben opgezet.

Op 25 december 2020 heeft de Commissie haar voorstel voor de oprichting van de reserve ingediend, na de aankondiging van de Europese Raad van 17-21 juli 2020. De EU-wetgeving voor de oprichting van het 'Brexitfonds' wordt op 8 oktober in het Publicatieblad bekend gemaakt. Lees verder voor meer informatie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 oktober 2021