Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel5 juli 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 3 min

Europese innovatieagenda geeft Europa voorlopersrol op het gebied van innovatie in de wereld

Met de nieuwe Europese Innovatieagenda gaat Europa nieuwe technologieën ontwikkelen en op de markt brengen, om de dringendste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Innoveren
©iStock

De agenda moet Europa een leidende rol als innovator geven op het wereldtoneel. Europa wil een plaats worden waar de knapste koppen nauw samenwerken met de beste bedrijven, een voedingsbodem voor deeptech-innovatie die tot baanbrekende oplossingen in heel Europa leidt en de rest van de wereld inspireert. 

Europa's voortrekkersrol op het gebied van innovatie, vooral de recente deeptech-innovatie, zal alle sectoren ten goede komen, van hernieuwbare energie tot agritech, en van de bouw tot mobiliteit en gezondheid.

Deeptech-innovatie biedt innovatieve oplossingen om:

 • De uitstoot van broeikasgassen te verminderen en onze economieën concurrerender te maken.
 • Het leven van de burger gezonder, het leven van de consument gemakkelijker en het bedrijfsleven goedkoper en eenvoudiger te maken.
 • Europa technologisch zelfstandiger te maken, de voedselzekerheid te verbeteren en tegelijk de economische en ecologische duurzaamheid te verbeteren en de energieafhankelijkheid te verminderen.

Europa kan de recente deep-tech innovatie aandrijven

 • Europa is een koploper in de wetenschap - 20% van de toppublicaties wereldwijd.
 • Europa heeft een sterke industriële basis en bruisend klimaat voor start-ups.
 • Ambitieuze randvoorwaarden die innovatie ondersteunen op een grote interne markt.
 • Europa heeft talent: 17,5 miljoen studenten in het hoger onderwijs, ruim 1 miljoen onderzoekers.
 • Europa heeft democratische samenlevingen en stabiele instellingen.

De nieuwe Europese innovatieagenda zal:

 1. De toegang tot financiering voor Europese start-ups en scale-ups verbeteren, bijv. door de inzet van particulier kapitaal en een vereenvoudiging van de regels voor beursnoteringen.
 2. Leiden tot betere regels zodat innovators nieuwe ideeën kunnen uitwerken.
 3. Bijdragen aan 'regionale innovatiecentra' die innovators in heel Europa ondersteunen en met elkaar in contact brengen, ook in regio's met een achterstand.
 4. Nieuw talent aantrekken en vasthouden in Europa, bijvoorbeeld door de opleiding van 1 miljoen deeptech-talenten, meer steun voor vrouwelijke innovators en nieuwe aandelenopties voor werknemers van start-ups.
 5. Leiden tot betere beleidsvorming op het gebied van innovatie door duidelijkere terminologie, indicatoren en datasets, evenals beleidsondersteuning aan de lidstaten

Vlaggenschipinitiatieven en 25 acties

Financiering voor scale-ups

 • Een nieuwe balans tussen stimulansen voor schuld en eigen vermogen: een aftrek voor vermindering van schuldbevoordeling in de vennootschapsbelasting
 • Beursnotering: een wet over beursnotering om beursnotering te vereenvoudigen.
 • Durfkapitaalfinanciering: uitbreiding van het Europese initiatief om de omvang van durfkapitaalfondsen te vergroten in het kader van InvestEU.
 • Verhoging van de diversiteit en verbetering van de deal flow: een innovatie-gender- en gelijkheidsindex.
 • EIT-programma Women2Invest.           

Innovatie mogelijk maken door experimenteerruimen en overheidsopdrachten

1.           Testomgevingen voor regelgeving: richtsnoeren voor beleidsmakers over testomgevingen.

2.           Testomgevingen: open innovatie-testomgeving voor hernieuwbare waterstof.

3.           Inkoop van innovatie: gespecialiseerde adviesdienst voor innovatieaanbestedingen.

4.           Toegang tot innovatie-infrastructuur:

- Test- en experimenteerfaciliteiten voor AI-innovatie.

- Herziene staatssteunregels om de bouw van test- en experimenteerfaciliteiten te ondersteunen.

Versnelling en versterking van innovatie in 'innovatiecentra' overal in de EU en aanpak van de innovatiekloof.

 • Bevordering van onderling verbonden regionale 'innovatiecentra': oprichting en verbinding van regionale 'innovatiecentra'; verdubbeling van het aantal waterstofcentra in de EU
 • Samenwerking: richtsnoeren voor samenwerking tussen cohesiebeleidsprogramma's en Horizon Europa
 • Innospace: één loket voor deelnemers aan 'innovatiecentra'.
 • EIC ScaleUp 100: honderd deeptech-start-ups met het potentieel om op te schalen tot wereldleiders of eenhoorns.

Talent stimuleren, aantrekken en behouden

 • Deeptech-talent:
 1. Opleiding van 1 miljoen deeptech-talenten.
 2. Regeling voor innovatiestagiairs.
 3. EU-talentenpool: een EU-platform om start-ups en innovatieve bedrijven te helpen overal ter wereld talent te vinden.
 • Vrouwen als aanstuurders van deeptech-innovatie: regeling voor vrouwelijk ondernemer- en leiderschap.
 • Aandelenopties: uitwisseling van ervaringen voor aandelenopties voor werknemers van start-ups.
 • Bevordering van een ondernemerschaps- en innovatiecultuur:
 1. 'Praktijkgemeenschap' voor onderwijs en innovatie.
 2. Erasmus+ 'Allianties voor innovatie';
 3. Oproep van Digitaal Europa voor de opleiding van experts.        

Verbetering van 'gereedschappen' voor beleidsvorming

 • Op gegevens gebaseerd beleid: Verslag over definities met betrekking tot startups, scale-ups en deeptech-innovatie.
 • Beleidscoördinatie: versterkte rol voor de Europese Innovatieraad.

Bijzonderheden

Datum publicatie
5 juli 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland