Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel10 juli 2023Vertegenwoordiging in Nederland

Europese goedkeuring voor gewijzigde Nederlandse steunmaatregel voor groene transitie

De Europese Commissie is akkoord met de wijziging van een Nederlandse regeling voor projecten gericht op duurzame energieproductie of minder uitstoot van broeikasgassen. De overheidsregeling is goedgekeurd op basis van de EU-staatssteunregels.

Gebouwen met veel groen en windmolens


Van hernieuwbare elektriciteit tot waterstof voor de vervoerssector

De regeling is voor bedrijven en non-profit organisaties en ondersteunt  een scala aan projecten met verschillende technologische benaderingen. Daarbij gaat het om projecten op basis van hernieuwbare elektriciteit en warmte, koolstofarm en hernieuwbaar gas, inclusief waterstof, en brandstoffen voor de vervoersector.

De steunregeling SDE++, met een totale begroting van 30 miljard EUR, draagt bij aan de inspanningen van Nederland om zijn broeikasgasemissies tegen 2030 met 55 % te verminderen t.o.v. het niveau van 1990.  Dit is een stap naar een klimaatneutraal continent in Europa.
 

Steun voor veelbelovende projecten op terreinen waar decarbonisatie duur is

Nederland heeft verschillende wijzigingen aangebracht in de bestaande regeling. Deze wijzigingen garanderen vooral een bepaald budget voor de ondersteuning van projecten op gebieden waar decarbonisatie momenteel relatief duur is, maar die veelbelovend groen potentieel hebben. In 2023 zal een minimumbudget van 750 miljoen EUR worden toegewezen aan projecten op elk van de volgende gebieden:
 

  1. lagetemperatuurwarmte, inclusief geothermische warmte, warmtepompen en thermische zonne-energie;
  2. hogetemperatuurwarmte, inclusief mogelijkheden voor elektrificatie voor de industrie via warmtepompen en elektrische ketels; en
  3. moleculen, waaronder waterstofproductie via elektrolyse, productie van biomethaan en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor de vervoersector.

Daarnaast wordt de regeling gewijzigd om ook:

  1. luchtwaterwarmtepompen voor de verwarming van gebouwen en
  2. de mogelijke toekomstige elektrificatie van offshore-platforms te bestrijken. 

Handelsverkeer

Met haar staatssteunregels garandeert de Europese Commissie dat de staatssteun van EU-landen geen enkel bedrijf, hoe groot of klein het ook is, een oneerlijk concurrentievoordeel geeft of het gelijke speelveld op de interne markt verstoort. Lees verder over alle bevindingen van de Europese Commissie.
 

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
10 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland