Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel10 februari 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Europese economische winterprognose: groei zal naar verwachting weer aantrekken na wintervertraging

Vandaag heeft de Europese Commissie de economische winterprognose voor alle EU-landen bekend gemaakt.

euro

Volgens de winterprognose  zal de EU-economie, na een opmerkelijke expansie met 5,3% in 2021, in 2022 met 4,0% en in 2023 met 2,8% groeien. Ook voor de eurozone wordt een groei van 4,0% in 2022 verwacht, die in 2023 zal afzwakken tot 2,7%. De EU als geheel heeft in het derde kwartaal van 2021 haar bbp-niveau van vóór de pandemie bereikt en naar verwachting zullen alle lidstaten deze mijlpaal eind 2022 hebben gepasseerd. Meer weten over de Europese situatie? Lees het volledige persbericht.

Nederland

winterprognose

In Nederland zal de economie dit jaar met 3% groeien. Dat is wat minder dan vorig jaar. Verder zal de inflatie stijgen naar 4%. De Nederlandse economie herstelde zich snel in 2021, naarmate de gezondheidssituatie verbeterde en de beperkingen geleidelijk werden opgeheven. De particuliere consumptie herstelde zich bijzonder snel toen de vaccinatiecampagne in de eerste helft van 2021 op gang kwam, waardoor de economie weer kon worden geopend. Ook de netto-handel leverde een aanzienlijke bijdrage, waarbij de invoer zich slechts gedeeltelijk herstelde terwijl de uitvoer sterke resultaten boekte.

Na een opleving eind 2020 en begin 2021 krompen de investeringen in het tweede en derde kwartaal van 2021 als gevolg van beperkingen aan de aanbodzijde. De investeringsactiviteit werd met name beïnvloed door tekorten en langere levertijden van grondstoffen en intermediaire inputs, alsook door toenemende tekorten aan arbeidskrachten. In het derde kwartaal bereikte de economie het niveau van vóór de pandemie, maar de economische expansie kwam tot stilstand door een nieuwe golf van de pandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen van de economische activiteit. Als gevolg van het over het geheel genomen krachtige herstel wordt de bbp-groei op jaarbasis in 2021 geraamd op 4,3%.

Snel herstel
Verwacht wordt dat de groei in 2022 robuust zal blijven, ondanks strenge COVID-gerelateerde beperkingen die in het eerste kwartaal op de economische activiteit wegen. De particuliere consumptie zal in het eerste kwartaal een kleine daling te zien geven als gevolg van de beperkingen. Daarna wordt evenwel een snel herstel voorspeld en verwacht wordt dat de particuliere consumptie in 2022 de voornaamste drijvende kracht achter de groei zal blijven. Het tekort aan arbeidskrachten zal blijven wegen op de investeringsactiviteit van het bedrijfsleven, terwijl andere beperkingen aan de aanbodzijde naar verwachting in de loop van 2022 zullen afnemen.

Al met al wordt de bbp-groei in 2022 op 3,0% geraamd. In 2023 zal deze groei naar verwachting sterk blijven, waarbij de consumptie en de overheidsuitgaven de drijvende kracht achter de groei van 2,7% zullen vormen. De inflatie van de consumptieprijzen is in het laatste kwartaal van 2021 fors gestegen als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Over het gehele jaar bedroeg de inflatie 2,8%. Voor 2022 wordt een verdere stijging van de inflatie tot 4,0% verwacht.

Energieprijzen
De energieprijzen zullen het hele jaar door naar verwachting vrij hoog blijven en tweede-ronde-effecten zullen de prijzen van industriegoederen en voedingsmiddelen opdrijven. Verwacht wordt dat de inflatie in 2023 zal afnemen tot 1,4%, wanneer de energieprijzen naar verwachting een duidelijker daling te zien zullen geven.

Loonstijging
Ondanks een krappe arbeidsmarkt en een stijgende inflatie vertoont de loonstijging nog geen duidelijk opwaartse tendens, hetgeen de door de pandemie veroorzaakte onzekerheid weerspiegelt en erop wijst dat de lonen met vertraging reageren op economische ontwikkelingen. Verwacht wordt evenwel dat de loonstijging in de loop van 2022 en 2023 zal aantrekken naarmate de krappe arbeidsmarkt en het krachtige herstel de loonontwikkelingen beginnen te beïnvloeden.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
10 februari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland