Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel2 mei 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Europese Commissie geeft groen licht voor Nederlandse regelingen van 1,47 miljard euro om stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen

Twee Nederlandse regelingen van 1,47 miljard euro voor boeren om stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.  

Visit of Virginijus Sinkevičius, European Commissioner, to a nature reserve in Belgium

"De Nederlandse regelingen van 1,47 miljard euro die wij vandaag hebben goedgekeurd, maken het gemakkelijker om veehouderijen met een hoge stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden vrijwillig te sluiten. De regelingen zullen voor betere milieuomstandigheden in die gebieden zorgen en een duurzamere, milieuvriendelijkere productie in de veeteeltsector bevorderen, zonder de mededinging onnodig te verstoren", aldus Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter belast met het mededingingsbeleid.

Nederlandse maatregelen

De regelingen staan tot 27 februari 2028 open voor kleine en middelgrote veehouders in Nederland die hun locaties vrijwillig sluiten, op voorwaarde dat hun huidige stikstofdepositie bepaalde minimumniveaus overschrijdt. 

  1. Bij de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) van 500 miljoen euro gaat het om rechtstreekse subsidies ter compensatie van maximaal 100 % van de verliezen die worden geleden door veehouders die besluiten hun melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen te sluiten. Daarbij draait het vooral om verloren productiecapaciteit en productierechten. Om voor de LBV in aanmerking te komen, moet de veehouderij – afhankelijk van waar deze is gevestigd – voldoen aan bepaalde jaarlijkse drempelwaardes voor stikstofdepositie.
  2. De LBV-plus van 975 miljoen euro staat open voor zogenoemde piekbelasters die jaarlijks een hoge minimale hoeveelheid stikstof uitstoten. Net als de LBV staat deze ook open voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders, en daarnaast voor vleeskalverhouders. Ook hier gaat het om rechtstreekse subsidies ter compensatie van maximaal 100 % van de verliezen die worden geleden door veehouders die besluiten hun veehouderijen te sluiten. Daarbij draait het vooral om wegvallende productierechten en sloopkosten. Voor het verlies aan productiecapaciteit krijgen de betrokken veehouders door de LBV-plus maximaal 120 % compensatie.


Meer weten? Lees het volledige persbericht voor uitgebreide informatie.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
2 mei 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland