Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel5 maart 2024Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Europees defensieplan wapenindustrie: meer samenwerking, meer zelf produceren en extra investeringen

Om de veiligheid van de burger te beschermen en om Oekraïne te blijven ondersteunen, is de Europese Commissie vandaag met een plan gekomen voor de defensie-industrie. Als onderdeel van dat plan komt er 1,5 miljard euro beschikbaar via een fonds.

Ammunition production in the EU Door de ongerechtvaardigde, aanhoudende aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne is er opnieuw sprake van zware oorlogvoering in Europa. Deze reële dreigingen moeten we het hoofd bieden en paraat zijn. Na decennia van onderbesteding moet er meer worden geïnvesteerd in defensie. Dit kan door: meer samen te werken, defensiemateriaal gezamenlijk slimmer in te kopen en zelf meer te produceren. Nu wordt er nog veel ingekocht bij de Verenigde Staten.
 

Om de EU-landen te ondersteunen bij betere paraatheid van de defensie-industrie bevat het Europese plan een reeks acties. Met als doel om:

  • de krachten te bundelen met de NAVO en de strategische, gelijkgestemde en internationale partners, en nauwer samen te werken met Oekraïne;
  • de beschikbaarheid van alle defensieproducten te waarborgen door een sneller reagerende Europese technologische en industriële defensiebasis, ongeacht de omstandigheden en de tijdshorizon;
  • te zorgen voor ondersteuning van de aanpassing van de Europese defensie-industrie aan de nieuwe veiligheidscontext met de nodige middelen uit de nationale begrotingen en de EU-begroting;
  • een cultuur van paraatheid op defensiegebied in alle beleidscontexten te integreren, met name door aan te dringen op een herziening van het kredietverleningsbeleid van de Europese Investeringsbank dit jaar;
  • nauwere banden met Oekraïne te ontwikkelen door de deelname van dat land aan EU-initiatieven ter ondersteuning van de defensie-industrie en het stimuleren van samenwerking tussen de defensie-industrie van de EU en van Oekraïne;
  • de collectieve vraag van de EU-landen op defensiegebied te ondersteunen maar dan wel efficiënter. Dit zal gebaseerd worden op bestaande instrumenten en initiatieven, zoals het vermogensontwikkelingsplan (CDP: Capability Development Plan), de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie (CARD: Coordinated Annual Review on Defence) en de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO: Permanent Structured Cooperation). Ter ondersteuning van deze actie zal de samenwerking tussen de EU-landen in de aanbestedingsfase van defensievermogens worden gestimuleerd.

  De EU-landen worden verzocht om:

  • uiterlijk in 2030 minstens 40 % van het defensiematerieel gezamenlijk aan te kopen;
  • ervoor te zorgen dat de waarde van de handel in defensiegerelateerde goederen binnen de EU uiterlijk in 2030 minstens 35 % van de waarde van de defensiemarkt van de EU vertegenwoordigt;
  • gestage vooruitgang te boeken bij het binnen de EU besteden van een substantieel deel van hun begrotingen voor overheidsopdrachten op defensiegebied, en wel minstens 50 % in 2030 en minstens 60 % in 2035.

Door een programma voor de Europese defensie-industrie (EDIP) komt er 1,5 miljard euro beschikbaar voor de periode 2025-2027 van de EU-begroting om het concurrentievermogen verder te versterken. Meer over dat fonds.

Meer over de eerste industriële defensiestrategie? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
5 maart 2024
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland