Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel31 juli 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

EU-maatregelen om dierproeven sneller af te schaffen door Europees burgerinitiatief (EBI)

De Europese Commissie komt met extra maatregelen om het aantal dierproeven verder terug te dringen in de EU. Aanleiding daarvoor is het ingediende burgerinitiatief “Voor cosmetica zonder dierenleed — Maak Europa dierproefvrij”.

onderzoek doen

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Dat burgerinitiatief is een van vormen waarbij een inwoner van de EU inspraak kan hebben over onderwerpen, die het dagelijks leven in de EU beïnvloeden zoals veiligheid, klimaat, energie etc. Als iemand wil dat de EU actie onderneemt op een bepaald gebied dan kan hij een burgerinitiatief starten en de Commissie verzoeken om nieuwe EU-regels voor te stellen. Voorwaarde is wel dat het initiatief door minstens een miljoen mensen uit zeven EU-landen wordt ondertekend voordat het kan worden behandeld. Dit is hoe het werkt met een EBI.


Wat is het Europees burgerinitiatief: Voor cosmetica zonder dierenleed — Maak Europa dierproefvrij?

De initiatiefnemers van deze EBI hadden 1 217 916  handtekeningen verzameld uit de hele EU. Ze willen dat de Commissie werk maakt van de:

  • bescherming en versterking van het verbod op dierproeven voor cosmetica producten: de EU-wetten aanpassen om consumenten, werknemers en het milieu te beschermen. Dit door te garanderen dat alle cosmetica-ingrediënten te allen tijde dierproefvrij zijn.
  • Aanpassing van de EU-wetten voor chemische stoffen: de gezondheid van de mens en het milieu beschermen door chemische stoffen veilig te beheren zonder nieuwe dierproeven eisen toe te voegen.
  • Modernisering van de wetenschap in de EU: het commitment om vóór het einde van de huidige zittingsperiode in 2024 een wetgevingsvoorstel in te dienen met een routekaart om alle dierproeven in de EU uit te faseren.

 

Wat is het antwoord van de Europese Commissie op het burgerinitiatief?

De Commissie stelt voor om:

  • het verbod op dierproeven door de bestaande EU-regels voor cosmetica  te blijven toepassen en handhaven.
  • Na te gaan of er wijzigingen in de Europese wetten nodig zijn na rechterlijke toetsing over het raakvlak tussen de regels voor cosmetica en de regels voor de productie en handel in chemische stoffen (REACH). Binnen de huidige EU-regels over cosmetica is het verboden om producten in de handel te brengen die op dieren zijn getest. Echter dit verbod geldt niet voor veiligheidstests op grond van REACH, die vereist zijn om de risico's van chemische stoffen voor werknemers en het milieu te beoordelen.
  • Een startsein voor een stappenplan om chemische veiligheidsbeoordelingen dierproefvrij te maken door diverse acties in samenwerking met stakeholders. Dit om uiteindelijk te werken naar een totaal verbod op het gebruik van dierproeven.
  • Een reeks acties te starten om het aantal dierproeven bij onderzoek, onderwijs en opleiding sneller af te bouwen. Dat is inclusief verkennende workshops en ondersteuning van nieuwe opleidingsinitiatieven voor beginnende wetenschappers.
  • Doorgaan met EU-financiering voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. Meer weten? Lees het volledige persbericht.

 

Andere vormen van inspraak zijn o.a:

Bijzonderheden

Datum publicatie
31 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland