Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel11 oktober 2021

EU-landen moeten meer doen tegen waterverontreiniging door nitraten

Het water in de EU heeft nog altijd te lijden heeft van nitraatverontreiniging. Een te veel aan nitraten in water is schadelijk voor de menselijke gezondheid en voor ecosystemen. Er is snel actie nodig.

schoon water
AV Dienst EC, fotograaf Lukaz Kobus

Dit blijkt uit het verslag van de Europese Commissie over de nitraatrichtlijn.

Stikstof is een voedingsstof die essentieel is voor de groei van planten en gewassen, maar hoge concentraties daarvan in water zijn schadelijk voor mensen en de natuur. Nitraten uit dierlijke mest en minerale meststoffen zijn al tientallen jaren een belangrijke bron van waterverontreiniging in Europa. Schoon water is van vitaal belang voor de menselijke gezondheid en voor natuurlijke ecosystemen. De Europese nitraatrichtlijn heeft tot doel om water in de EU te beschermen tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

Op grond van deze richtlijn moeten de EU-landen:

  • de wateren identificeren die door nitraatverontreiniging (dreigen) te worden getroffen, alsook de gebieden die afwateren in de wateren waar de landbouw in aanzienlijke mate bijdraagt tot deze verontreiniging aanwijzen als nitraatgevoelige gebieden;
  • actieprogramma’s ontwikkelen met maatregelen om  nitraatverontreiniging te verminderen of voorkomen. De programma’s moeten worden toegepast op nitraatgevoelige gebieden of op het gehele grondgebied, en de maatregelen moeten worden versterkt zodra blijkt dat ze niet volstaan om de doelen van de richtlijn te behalen.  

Acties

Over het algemeen is de kwaliteit van de nationale actieprogramma's verbeterd, maar in veel gevallen zijn de bestaande maatregelen niet doeltreffend genoeg om verontreiniging te bestrijden in gebieden waar de landbouwdruk is toegenomen. Bij de bestrijding van nitraatverontreiniging moet ook op nationaal niveau beter rekening worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Om de doelen voor een klimaat neutraal Europa te kunnen behalen moeten er meer inspanningen worden verricht. De Commissie zal de richtlijn aanscherpen waardoor de meeste EU-landen strenger moeten optreden. Lees verder

Bekijk ook:

 

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 oktober 2021