Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel25 juli 2023Vertegenwoordiging in Nederland

EU-landen akkoord met bindend limiet voor eindverbruik energiebesparing tegen 2030

De EU-landen hebben de regels herzien om het eindverbruik van energie tegen 2030 met 11,7% te verminderen t.o.v. 2020.

energie besparen in gebouw
© EU

De EU-landen zijn nu wettelijk verplicht om energie-efficiëntie prioriteit te geven bij nationale energie- en klimaatplannen en grote investeringen. De ontwerpen van de bijgewerkte plannen moesten in juni 2023 worden ingediend en de definitieve plannen worden in 2024 verwacht.

De EU-landen moeten tussen 2024 en 2030 werken aan het gezamenlijke doel om meer energie te besparen.  Het  eindverbruik van energie moet jaarlijks gemiddeld met 1,49% omlaag om zo geleidelijk tot 1,9% te komen op 31 december 2030. Dit is t.o.v. de huidige vereiste van 0,8% waaronder energiebesparingen in kritieke sectoren zoals gebouwen, industrie en transport . Lees verder voor uitgebreide informatie.
 

Verder is de definitie 'energiearmoede' opgenomen in EU-wetten. Wat de EU-landen verplicht om prioriteit te geven aan energie-efficiëntie verbeteren voor: kwetsbare klanten, huishoudens met een laag inkomen of individuen in een sociale woning.

Bekijk de infographic: zo kan de EU energie-efficiënter worden

Deze maatregelen zijn onderdeel van het plan van de EU om de emissies tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit om een klimaatneutrale samenleving te  kunnen worden in 2050.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
25 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland