Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel22 juni 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 4 min

EU investeert 6,2 miljard euro in duurzame, veilige en efficiënte vervoersinfrastructuur o.a. in Nederland

Nederland is een van de landen die miljoenen aan EU-geld krijgt voor duurzame, veilige transportprojecten. De Europese Commissie heeft 107 vervoersinfrastructuurprojecten uit de EU geselecteerd die meer dan 6 miljard euro aan EU-subsidies krijgen.

Aerial views of European Union Capitals - Amsterdam, The Netherlands

Het geld is afkomstig van het EU-financieringsprogramma Connecting Europe Facility (CEF). Deze middelen worden o.a gebruikt om: vervoersverbindingen tussen EU-landen te realiseren en meer verbindingen van verschillende soorten transport beter op elkaar te laten sluiten. Evenals het verkeer naar het spoor en de binnenvaart te verschuiven. Daarbij is duurzaamheid en verkeersveiligheid leidend.

Meer dan 80 % van dit geld gaat naar projecten die het netwerk van spoorwegen, binnenwateren en zeeroutes langs het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) efficiënter, groener en slimmer zullen maken. De projecten zullen ook de solidariteitscorridors tussen de EU en Oekraïne versterken, die de in- en uitvoer van Oekraïne vergemakkelijken.

"Vandaag kennen we 6,2 miljard euro toe aan projecten in heel Europa die het vervoer duurzamer en efficiënter, klimaatbestendiger en veiliger zullen maken. Projecten die reisverbindingen zullen verbeteren, niet alleen tussen de EU-landen, maar ook met onze buurlanden. Ik ben heel blij dat negen projecten 250 miljoen euro zullen ontvangen om de verbindingen tussen Oekraïne, Moldavië en hun EU-buurlanden Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië te verbeteren. Deze projecten zullen het vervoer van goederen tussen de EU en Oekraïne vergemakkelijken en de solidariteitscorridors versterken”, aldus Adina Vălean, commissaris voor Vervoer.

Dit zijn de Europese transportprojecten waarbij Nederland betrokken is:

 • Amsterdam Centraal Station, Programma ‘High Frequency Rail Transport’ (PHS)
  Het project moet leiden tot een capaciteitsuitbreiding van de spoorweginfrastructuur (aanleg van ‘fly-over/dive-under’, verwijdering van sporen en wissels, nieuwe sporen) en bijbehorende spoorweginfrastructuurcomponenten (uitbreiding en verbreding van perrons en trappen, modernisering van passagierstunnels) in en rond Amsterdam Centraal Station, om de toenemende spoorverkeersstromen, inclusief het internationale goederenvervoer per spoor, beter te beheren. EU-steun: 70.275.540,30 euro, coördinator: Pro rail.
   
 • Opheffing van knelpunten op het grensoverschrijdende spoorwegtraject Venlo (NL) -Kaldenkirchen (DE) - spoorwegovergang ‘Vierpaardjes’
  Het project moet leiden tot de verwijdering van een complexe spoorwegovergang op het uitgebreide spoorwegnet bij ‘de Vierpaardjes’ in Venlo, door het creëren van een onderdoorgang voor snel en langzaam wegverkeer. Het project zal bijdragen tot de verkeersveiligheid en het concurrentievermogen van het spoor. EU-steun: 9.045.338,00 euro, coördinator: Gemeente Venlo.
 • Voorbereidende studies voor basishaveninfrastructuur voor de offshore-windindustrie: Energiehaven IJmond,
  Het project is gericht op voorbereidende studies voor de aanleg van basishaveninfrastructuur voor de offshore-windindustrie in het havengebied Ijmuiden. Met het project zal de haveninfrastructuur worden aangepast voor de ontwikkeling van windmolenparken op zee, en aansluiting worden gezocht tussen vervoers- en energie-infrastructuur.
  EU-steun: 2.037.610,00 euro, coördinator: Havenbedrijf Amsterdam N.V.

 • Rhombus UPSIDE II: Opschaling van de binnenhaveninfrastructuur ter ondersteuning van de ‘modal shift’ en regionale duurzame ontwikkeling,     
  Het project omvat studies en werkzaamheden voor de aanleg van binnenhaveninfrastructuur in de uitgebreide binnenhavens van Stein, Roermond en twee locaties in Maastricht, gelegen in de grensgebieden van Nederland, België en Duitsland. Het project zal met name leiden tot een versterking van het binnenvaartsysteem tussen Nederland, België en Duitsland.
  EU-steun: 37.395.885,00 euro, coördinator: Provincie Limburg.

 • Modernisering van de grensoverschrijdende spoorwegverbinding Gent (BE) en Terneuzen (NL) — geïntegreerde voorbereidende fase
  Het project maakt deel uit van een wereldwijd project ter verbetering van het grensoverschrijdende spoorwegtraject Gent (BE) — Terneuzen (NL). Het is gericht op de de juridische procedures en aanvullende studies die nodig zijn voor de volgende ontwikkelingsfase. Het project zal leiden tot een betere spoorwegverbinding tussen België en Nederland. EU-steun: 3.367.083,00 euro, coördinator:  North Sea Port Netherlands N.V.

 • European Sky Multilink ATN Dit project draagt bij aan de verdere automatisering van het luchtverkeersbeheer.
  Het doel is om een ‘multilink-communicatieinfrastructuur’ te ontwikkelen, met de nadruk op datalink (elektronische gegevensuitwisseling) op basis van satellietcommunicatie (‘SATCOM Datalink’) naast ‘VHF Datalink (VDL) Mode 2’. Het project zal met name leiden tot geoptimaliseerde trajecten voor vluchten, een grotere dekking, capaciteit en veerkracht.  EU-steun: 11.511.000,45 euro, coördinator: European Sattelite Services Provider SAS.

 • Rivierinformatiediensten Corridor management Uitvoering 2
  Dit project is een gemeenschappelijk initiatief voor rivierinformatiediensten van 12 EU-landen en Zwitserland om de grensoverschrijdende navigatie op 5 kernnetwerkcorridors (Rijn-Alpen, Noordzee-Middellandse Zee, Oriënt/Oostelijke Middellandse Zee, Rijn-Donau en Noordzee-Oostzee) verder te gelijk te trekken en versterken. Het project vooral leiden tot betere rivierinformatiediensten. Ook al het goederenvervoer over de binnenwateren efficiënter en concurrerender maken en het beter doen aansluiten op andere vervoerswijzen.
  EU-steun: 18.228.025,00 euro,coördinator: Via Donau Osterreichsche Wasserstrassen Gesellschaft MBH.  

 • CP1 Uitvoering — Gesynchroniseerde modernisering van het beheer van luchtverkeer
  Het project is er in heel Europa op gericht om bij te dragen aan beheer van luchtverkeer door  vastgestelde EU-eisen:
  1. een uitgebreid operationeel luchthavenplan, een fasenplan waarmee de belangrijkste Europese hubs opstoppingen, vertragingen en onnodige koolstof- en geluidsemissies kunnen verminderen.
  2.  de ‘Free Route Airspace’, waarmee vliegtuigen directere routes in het Europese luchtruim kunnen volgen, om vluchttijden en CO2-uitstoot te verminderen.
  3. een ‘System Wide Information Management’, een reeks gemeenschappelijke normen, protocollen en digitale diensten voor de uitwisseling door luchtvaartactoren van luchtvaart- en vluchtinformatie, voor een efficiënter beheer van het gehele netwerk voor beheer van luchtverkeer. Het project leidt tot verhoogde interoperabiliteit tussen nationale systemen en efficiëntie van het luchtverkeersbeheer in Europa.
  EU-steun:  71.337.759,21 euro, coördinator: Eurocontrol .

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 juni 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland