Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel7 oktober 2021Leestijd: 1 min

EU-gedragscode tegen illegale haatuitingen online: nog altijd goede resultaten, maar het kan beter

Uit de zesde evaluatie van de EU-gedragscode tegen illegale haatuitingen online blijkt dat het gemiddelde aantal meldingen dat binnen 24 uur wordt beoordeeld weliswaar hoog blijft (81%), maar dat het is gedaald t.o.v. 2020 (90,4%).

Jongere in Amsterdam
AV Dienst EC ©

Dat heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt.

Instagram, Twitter en TikTok
Met 62,5% was het gemiddelde verwijderingspercentage ook lager dan in 2019 en 2020. Uitgesplitst naar IT-bedrijf is de vooruitgang van Instagram (66,2% verwijderingen in 2021, 42% in 2020) en Twitter (49,8% tegen 35,9%) echter opvallend. TikTok werd voor het eerst in de evaluatie opgenomen en presteerde goed (80,1% verwijderingen).


Uit de zesde evaluatie blijkt dat gemiddeld:

  • IT-bedrijven 81% van de meldingen in minder dan 24 uur beoordeelden, wat lager is dan het gemiddelde van 2020 (90,4%);
  • IT-bedrijven 62,5% van de aan hen gemelde inhoud verwijderden, wat lager is dan het gemiddelde van 71% dat in 2019 en 2020 is geregistreerd;
  • de verwijderingspercentages varieerden afhankelijk van de ernst van de haatuiting. 69% van de inhoud waarin werd opgeroepen tot moord of geweld tegen specifieke groepen werd verwijderd, terwijl 55% van de inhoud met lasterlijke woorden of foto's gericht op bepaalde groepen, werd verwijderd. In 2020 waren de respectieve resultaten 83,5% en 57,8%;
  • IT-bedrijven reageerden op 60,3% van de ontvangen meldingen, wat lager is dan tijdens de vorige toezichtsperiode (67,1%);
  • in deze toezichtsperiode seksuele geaardheid de meest gemelde grond van haatuitingen is (18,2%), gevolgd door xenofobie (18%) en zigeunerhaat (12,5%);
  • de IT-bedrijven voor het eerst gedetailleerde informatie hebben verstrekt over de maatregelen tegen haatuitingen die zij buiten het toezichtskader hebben genomen, waaronder hun maatregelen om inhoud automatisch op te sporen en te verwijderen.


Facebook grootste aantal meldingen
Facebook ontving het grootste aantal meldingen van illegale haatuitingen (1799), gevolgd door Twitter (1595), YouTube (519), Instagram (401) en Jeuxvideo.com (30). Snapchat, Dailymotion en Microsoft ontvingen in het kader van het toezichtskader geen meldingen. TikTok, dat in september 2020 tot de code is toegetreden, ontving 199 kennisgevingen.

Volgende stappen
De Commissie zal de EU-gedragscode blijven evalueren en roept IT-bedrijven op om meer actie te ondernemen en hun feedback aan gebruikers te verbeteren. Lees verder.

Achtergrond
Om de verspreiding van online haat te bestrijden heeft de Europese Commissie in 2016 een EU-gedragscode gepresenteerd in samenwerking met IT-bedrijven. De verspreiding van illegale haat zaaiende uitlatingen op het internet heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de groepen of individuen waartegen deze gericht zijn. Het heeft ook consequenties voor degenen die opkomen voor vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie in onze open samenlevingen. Daarnaast heeft het een afschrikkend effect op de online conversatie in een democratie.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
7 oktober 2021