Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel20 juni 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

EU-begroting: Commissie stelt voor om EU-langetermijnbegroting te versterken om zo dringendste uitdagingen het hoofd te kunnen bieden

Nauwelijks was een van de zwaarste mondiale crises achter de rug, of daar was de brutale invasie van Rusland in Oekraïne – met enorme humanitaire, economische en budgettaire gevolgen.

euromunt met EU-vlag als achtergrond
© IStock

De EU werd geconfronteerd een reeks onverwachte uitdagingen sinds in 2020 de meerjarenbegroting is vastgesteld.  Zo neemt migratie weer toe na de pandemie, waardoor de opvang- en integratiecapaciteit van EU-landen onder druk komt te staan. In het kader van het nieuwe migratie- en asielpact zullen de Unie en de EU-landen nieuwe taken op zich nemen, die extra kosten zullen meebrengen. De snel oplopende inflatie en rente heeft impact op de Uniebegroting, onder meer door een scherpe toename van de financieringskosten voor NextGenerationEU (het stimuleringsprogramma voor economisch herstel na de pandemie).

“Onze begroting is een cruciaal beleidsinstrument waarmee we reageren op de enorme uitdagingen waar we met z’n allen voor staan. Maar de druk loopt op. Vandaag stellen we een gerichte verhoging van de EU-uitgaven voor. Die moet zorgen voor financiële steun aan Oekraïne, voor financiering van onze initiatieven op het gebied van migratie en voor steun aan investeringen in strategische bedrijfstakken. Samen staan we sterker”, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen.

Na een reeks disrupties van de mondiale toeleveringsketen zet de EU nu in op het versterken van haar open strategische autonomie. Forse investeringen zijn nodig om voor de lange termijn het concurrentievermogen te stimuleren voor technologieën die van cruciaal belang zijn voor de Europese leiderschapspositie.

Binnen haar huidige grenzen was de EU-begroting een bepalende factor voor een krachtige EU-reactie, dankzij de beperkte ingebouwde flexibiliteit en een uitgebreide herprogrammering. Door deze uiteenlopende uitdagingen aan te gaan, zijn de middelen van de EU-begroting nu bijna uitgeput. Dit zet een rem op de mogelijkheden van de EU-begroting om zelfs de meest dringende uitdagingen het hoofd te bieden.

De voorstellen die vandaag zijn gepresenteerd, willen gericht versterking bieden voor een beperkt aantal prioritaire domeinen. Dat moet ervoor zorgen dat de EU-begroting verder voor tastbare resultaten kan zorgen voor de belangrijkste doelen. De belangrijkste elementen zijn:

  •  Een Oekraïne-faciliteit, op basis van subsidies, leningen en garanties, met een totale capaciteit van 50 miljard EUR over de periode 2024-2027. Deze moet voorzien in directe behoeften, herstel en modernisering van Oekraïne op zijn traject naar de EU.
  •  Een versterking van de EU-begroting met 15 miljard EUR om een antwoord te bieden op interne en externe dimensies van migratie, maar ook op behoeften die zich voordoen als gevolg van de internationale gevolgen van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne, en om partnerschappen met belangrijke derde landen te versterken.
  • Een platform strategische technologieën voor Europa (STEP) dat het EU-concurrentievermogen op lange termijn moet bevorderen wat betreft kritieke technologieën, op het gebied van digitale technologie en deeptech, cleantech en biotech. Voor een snelle en effectieve uitrol in de praktijk bouwt dit platform voort op en vult het bestaande instrumenten aan, zoals InvestEU, het Innovatiefonds, de Europese Innovatieraad (EIC) en het Europees Defensiefonds. Daarnaast komen er ook nieuwe versoepelingen en stimuli voor cohesiefinanciering en de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RFF).
  • Een efficiënt mechanisme dat een oplossing biedt voor de financieringskosten van NextGenerationEU die toenemen als gevolg van ongeziene rentestijgingen. Een nieuw speciaal “EURI-instrument” dient om uitsluitend de kosten te dekken die de oorspronkelijke projecties uit 2020 overschrijden.

Daarnaast zal de administratieve capaciteit van de EU worden aangepast aan de nieuwe taken waartoe de medewetgevers sinds 2020 hebben beslist en om te voldoen aan de voor inflatie aangepaste contractuele verplichtingen. Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 juni 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland