Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel18 oktober 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Energieplannen: meer energie-efficiëntie door de energiesector te digitaliseren

Er is een ingrijpende verandering van het energiesysteem nodig om een einde te maken aan de afhankelijkheid van de EU van fossiele brandstoffen uit Rusland en om de klimaat- en energiecrisis aan te pakken. Daarbij speelt ICT een belangrijke rol.

verbruik zonne-energie op de mobiel

Het energiesysteem van de EU moet actiever en slimmer worden zodat consumenten kunnen profiteren van de voordelen van een overgang naar een groenere en digitalere samenleving.


Daarom stelt de Commissie een actieplan voor om:

 • connectiviteit, interoperabiliteit en een naadloze uitwisseling van gegevens te bevorderen
 • investeringen in slimme elektriciteitsnetten te stimuleren en te coördineren
 • betere diensten te verlenen op basis van digitale innovaties om consumenten bij de energietransitie te betrekken
 • te zorgen voor een cyberveilig energiesysteem
 • te waarborgen dat de toenemende energiebehoeften van de ICT-sector afgestemd zijn op de Europese Green Deal voor een klimaatneutraal Europa.


Door te digitaliseren kunnen we de betaalbaarheid, duurzaamheid en veerkracht van ons energiesysteem verbeteren.
 

Betaalbaarheid

 • Energiebesparingen door slimme oplossingen helpen de kosten te verlagen.
 • Innovatieve energiediensten doen het energieverbruik dalen en stemmen het stroomverbruik af op de daluren (slim opladen van elektrische voertuigen, slimme warmtepompen in combinatie met zonnepanelen).
 • Met digitale tools kunnen consumenten gemakkelijk de voordelen overzien en meer investeren in duurzame energie.


Betaalbaarheid om consumenten te helpen om meer controle te krijgen over de energieverbruik en -nota.

Slimme meters bieden belangrijke informatie die het mogelijk maakt de kosten van energieverbruik in te perken, bv. door het verbruik te plannen tijdens de daluren. Innovatieve diensten, apps en energiebeheersystemen voor energiegebruikers hebben veel onbenut potentieel.

 • Voor en samen met consumenten digitale tools ondersteunen en digitale vaardigheden verbeteren
 • Nationale regelgevende instanties bijstaan bij het vaststellen en monitoren van gemeenschappelijke indicatoren voor slimme netwerken
 • Een gemeenschappelijke Europese ruimte voor energiedata tot stand brengen
 • Slimme digitale oplossingen financieren via EU-fondsen zoals Horizon Europa,het programma Digitaal Europa, de Connecting Europe Facility, de herstel- en veerkrachtfaciliteit en het Cohesiefonds.

Duurzaamheid

 • Een digitaal energiesysteem is flexibeler en zorgt ervoor dat hernieuwbare bronnen minder vaak moeten worden afgekoppeld.
 • Een groenere ICT-sector met innovatieve systemen zorgt voor een doeltreffend gebruik van gegevens en kan hernieuwbare energiebronnen helpen stimuleren en energieverspilling helpen tegengaan.

Veerkracht

 • Goed gecoördineerde acties op het vlak van cyberbeveiliging vergroten de algehele veerkracht van het systeem.
 • Een digitaal energiesysteem laat toe beter te anticiperen op pieken en dalen in de productie van hernieuwbare energie.
 • Gegevensuitwisseling zorgt voor een slimmer energiesysteem, maar mag alleen als de consument daarmee instemt.

Meer weten? Lees het volledige persbericht of download de factsheet.

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 oktober 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland