Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel28 november 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Elektriciteitsnetten: EU-Actieplan voor netwerken

Elektriciteitsnetten vormen de ruggengraat van ons energiestelsel en zijn daarom van cruciaal belang voor de overgang naar schone energie. Het Europees elektriciteitsnet is uniek vanwege de sterke verbindingen en veerkracht van het netwerk.

 Zo wordt elke minuut, elk uur en elke dag van het jaar elektriciteit naar de consument gebracht. Om consumenten echter van hernieuwbare elektriciteit te voorzien en ervoor te zorgen dat zij ook zelf elektriciteit kunnen produceren, moeten de elektriciteitsnetten verder en sneller worden ontwikkeld. In de komende zeven jaar moeten we onze grensoverschrijdende transmissie-infrastructuur verdubbelen.

Voor een versnelde energietransitie moeten we overgaan op een gedecentraliseerd, gedigitaliseerd, geïntegreerd en flexibel systeem, met uitbreiding en modernisering van zowel het transmissie- als het distributienetwerk. Door nu te investeren in netwerken kunnen de uitstoot van broeikasgassen en de energiekosten voor consumenten worden verminderd: grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten kunnen de opwekkingskosten tot 2040 jaarlijks met 9 miljard euro doen dalen.

 

Momenteel is de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit in Europa 93 GW. Voor 2025 wordt nog eens 23 GW toegevoegd, en voor 2030 is nog eens 64 GW nodig. Het is belangrijk om de 85 grensoverschrijdende projecten voor elektriciteitstransport, opslag en slimme netwerken op de PGB-lijst van 2023, snel uit te voeren.

 

40% van de Europese distributienetwerken is meer dan 40 jaar oud. De aansluitingsaanvragen op distributieniveau zijn in 2021 in één jaar gemiddeld met 19% gestegen. Alleen al in dit decennium zijn 584 miljard euro aan investeringen nodig voor de elektriciteitsnetwerken, waarvan een aanzienlijk deel voor distributienetwerken.

 


Het actieplan voor netwerken om de ontbrekende schakels te vinden voor de overgang naar schone energie omvat o.a.:

  • Meer toegankelijke financiering beschikbaar stellen door meer zichtbaarheid van EU-financieringsprogramma's voor slimme netwerken en modernisering van distributienetwerken.
  •  Versnelde uitvoering van ‘projecten van gemeenschappelijk belang’ door politieke sturing, versterkte monitoring en meer projectvoorstellen.
  • Verbetering van de langetermijnplanning voor netwerken om meer hernieuwbare energiebronnen en een grotere vraag naar elektriciteit een plaats te geven binnen het energiesysteem.
  •  Snellere verlening van vergunningen stimuleren door invoering van netwerken door technische ondersteuning voor autoriteiten. Meer weten? Lees het volledige persbericht

Dit zijn de projecten van gemeenschappelijk belang in Nederland:

Co2 projecten voor de Nederlandse kust

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 november 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland