Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel22 december 2021Vertegenwoordiging in Nederland

Eerlijke belastingheffing: Europese Commissie pakt brievenbusfirma's en andere lege entiteiten aan

De Commissie is met een voorstel gekomen om het misbruik van brievenbusfirma's en andere lege entiteiten voor oneigenlijke belastingdoeleinden aan te pakken.

Zwart geld opsporen
EC

“Lege entiteiten bieden criminelen nog steeds een gemakkelijke kans om fiscale verplichtingen te ontlopen. We hebben in de loop der jaren te veel schandalen gezien als gevolg van het misbruik van brievenbusmaatschappijen. Dit schaadt de economie en de samenleving als geheel en brengt ook een onredelijke extra last voor de Europese belastingbetalers met zich mee. Vandaag gaan we een stap verder in onze langdurige strijd tegen belastingmisbruik en in de richting van meer transparantie van bedrijven. Nieuwe controle- en rapportageverplichtingen voor lege entiteiten zullen het voor hen moeilijker maken om oneerlijke belastingvoordelen te genieten en zullen het voor de nationale autoriteiten gemakkelijker maken om misbruik door lege entiteiten op te sporen. Er is in Europa geen plaats voor wie misbruik maakt van de regels om belastingen te ontduiken of te ontwijken of om geld wit te wassen: iedereen moet zijn fiscale steentje bijdragen”, aldus Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen. 

Dankzij hogere transparantie-eisen en automatische informatie-uitwisseling tussen de EU-landen zullen fiscale autoriteiten bedrijven beter kunnen controleren. Ook zullen nieuwe criteria het mogelijk maken om te bepalen of een bedrijf een brievenbusconstructie is, namelijk:

  • Is het grootste deel (>75%) van de inkomsten van het bedrijf passief (dividenden, rente op obligaties, enz.)?
  • Zijn de meeste transacties grensoverschrijdend?
  • Zijn beheer en administratie uitbesteed?

Als het antwoord in alle drie de gevallen ja is, zal de vennootschap worden onderworpen aan nieuwe fiscale rapportageverplichtingen in verband met de economische substantie (lokalen, bankrekeningen en de fiscale woonplaatsen van eigenaars en werknemers). Als een vennootschap niet voldoet aan ten minste één van de substance-indicatoren, zal zij worden verondersteld een lege entiteit zijn en zal zij niet in aanmerking kunnen komen voor belastingvoordelen. De vennootschap zal dan belastingen moeten betalen over inkomende en uitgaande transacties.

Het voorstel gaat nu naar de EU-landen voor goedkeuring; na goedkeuring zullen de nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2024.  Zie meer details in het persbericht, vragen en antwoorden en factsheet

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland