Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel30 maart 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Duurzame producten de norm maken in Europa

Wij moeten een einde maken aan het model van nemen, maken, kapotmaken en weggooien, dat zoveel schade toebrengt aan onze planeet, onze gezondheid en onze economie. Ook maakt het Europa afhankelijk van hulpbronnen elders.

Duurzamer leven

Daarom stapt de EU over naar een circulair, economisch model, gebaseerd op duurzamere producten.

Kernacties voor circulaire en duurzame producten:

 • Producten groener, circulair en energie-efficiënter maken door eco-ontwerpvereiste
 • Informatie over milieuduurzaamheid van producten beteren voor consumenten en andere actoren in de toeleveringsketen door het invoeren van een digitaal productpaspoort.
 •  Vernietiging van onverkochte consumentenproducten voorkomen
 • Duurzame bedrijfsmodellen stimuleren
 • Verplichte eisen stellen voor groene overheidsopdrachten

Voordelen van duurzame producten

Door de milieueffecten van producten gedurende hun hele levenscyclus aan te pakken, zullen er in de EU duurzamere, meer circulaire en meer hulpbronefficiënte producten komen. Duurzamere elektronica, meubels, textiel en andere producten zullen bijdragen tot de veerkracht van de economie in de EU.

Voordelen voor de consument

 • Verlenging van de levensduur van producten
 • Besparing van energie, hulpbronnen en kosten
 • Meer informatie om duurzame keuzes te maken

Voordelen voor het milieu

 • De gevolgen voor het klimaat, het milieu en de biodiversiteit helpen verminderen
 • De meest vervuilende producten van de EU-markt halen
 • Negatieve effecten in de productwaardeketens verminderen

Voordelen voor bedrijven

 • Lagere administratieve en nalevingskosten
 • Zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden
 • Creëren van concurrentievoordeel op wereldvlak

Voordelen voor de economie

 • De economische groei ontkoppelen van het gebruik van energie en hulpbronnen
 • De veerkracht verbeteren bij externe schokken, vermindering van de afhankelijkheid
 • De markt voor gerecycleerde materialen versterken.

Ecologisch ontwerp voor duurzame producten

Nieuwe regels bouwen voort op de bestaande richtlijn over het ecologisch ontwerp met eisen op EU-niveau voor energiegerelateerde producten. De nieuwe voorgestelde regels omvatten bijna alle producten op de EU-markt met het oog op economische en milieuvoordelen.

Wat is het effect van het huidige ecologisch ontwerp en energie-etikettering wetgeving? 120 miljard euro besparing aan energie-uitgaven voor consumenten alleen al in 2021.

De EU-regel voor een nieuw ecologisch ontwerp over duurzame producten omvat een breder scala van eisen en producten:

 • duurzaamheid van producten, herbruikbaarheid, verbeterbaarheid en repareerbaarheid
 • aanwezigheid van stoffen die de kringloop bevorderen
 • energie- en hulpbronnenefficiëntie
 • gerecycleerde inhoud
 • herfabricage en recycling
 • koolstof- en milieuvoetafdrukken
 • informatievereisten, waaronder een digitaal productpaspoort.

Nieuwe digitale product paspoorten geven informatie over de milieuduurzaamheid van producten. Ze helpen consumenten en bedrijven weloverwogen keuzes te maken bij de aankoop van producten, het vergemakkelijken van reparaties en recycling en het verbeteren van de transparantie over de levenscyclus van producten op het milieu. De paspoorten helpen ook overheidsinstanties om beter controles uit te voeren.

Dit zijn de vereisten voor ecodesign bij duurzame producten:

 • Verlenging van de levenscyclus van producten
 • Vermindering van de koolstof- en milieuvoetafdruk van producten gedurende hun hele levenscyclus
 • Ervoor zorgen dat producten geschikt zijn voor een klimaatneutrale en kringloopeconomie
 • Afval voorkomen en terugwinning van materiaal stimuleren
 • Minimaal gebruik van gerecycleerde materialen

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
30 maart 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland