Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel28 maart 2023Vertegenwoordiging in Nederland

Duurzaam vervoer: meer oplaadlaad-en tankpunten in EU na politiek akkoord

De komende jaren zullen er in heel Europa meer oplaad- en tankpunten voor alternatieve brandstoffen komen, waardoor de vervoerssector aanzienlijk minder koolstof zal uitstoten. Er is een EU-akkoord bereikt over een voorstel van de Europese Commissie.

duurzaam rijden
© iStock

Wat een mijlpaal is voor de overgang naar emissievrij vervoer met als doel om de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% te verminderen. Nieuwe EU-regels moet leiden tot voldoende en gebruiksvriendelijke infrastructuur voor het gebruik van alternatieve brandstoffen in het wegvervoer, de scheepvaart en de luchtvaart. Hierdoor kunnen emissievrije wegvoertuigen zoals lichte en zware bedrijfsvoertuigen op elektriciteit of waterstof worden gebruikt. Ook kunnen schepen en vliegtuigen van elektriciteit worden voorzien. De volgende hoofddoelen moeten voor 2025 of 2030 worden gehaald:
 

Dit verandert er
  • De oplaadinfrastructuur voor auto's en bestelwagens moet gelijke tred houden met de toename van het aantal elektrische voertuigen. Daartoe moet voor elke geregistreerde elektrische auto op batterijen worden voorzien in een laadvermogen van 1,3 kW geleverd door openbaar toegankelijke oplaadinfrastructuur. Bovendien moeten langs het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) vanaf 2025 elke 60 km snelle oplaadpunten van ten minste 150 kW worden geïnstalleerd.
  • Oplaadpunten voor zware bedrijfsvoertuigen met een laadvermogen van ten minste 350 kW moeten om de 60 km op het TEN-T-kernnetwerk worden geïnstalleerd, en vanaf 2025 om de 100 km op het grotere uitgebreide TEN-T-netwerk, met een volledige dekking van het netwerk tegen 2030.
     
nieuwe EU-regels voor duurzamer vervoer
  • Waterstoftankinfrastructuur die zowel auto’s als vrachtwagens kan bedienen, moet vanaf 2030 in alle stedelijke knooppunten en elke 200 km langs het TEN-T-kernnetwerk worden geplaatst, zodat een voldoende dicht netwerk van waterstoftankpunten tot stand komt om in de hele EU vervoer op waterstof mogelijk te maken.
  • In zeehavens die jaarlijks minstens 50 keer door grote passagiersschepen of 100 keer door containerschepen worden aangedaan, moeten schepen tegen 2030 walstroom kunnen gebruiken.
     
nieuwe EU-regels luchthavens

 

  • Luchthavens moeten tegen 2025 bij alle standplaatsen (gates) elektriciteit leveren aan stilstaande luchtvaartuigen. Tegen 2030 moet dat ook op alle buitenstandplaatsen het geval zijn.
  • Exploitanten van elektrische oplaadpunten en waterstoftankpunten moeten zorgen voor volledige prijstransparantie, een gemeenschappelijke ad-hocbetalingsmethode aanbieden, zoals met debet- of kredietkaart, en relevante gegevens, zoals die over de locatie, elektronisch beschikbaar stellen, zodat de klant alle nodige informatie krijgt. 


Meer weten? Lees verder voor uitgebreide informatie.

 

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland