Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel23 maart 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

De scheepvaart moet 80% minder milieuvervuilende stoffen uitstoten in 2050

Om de klimaatdoelen te halen moet de scheepvaart maar liefst 80% minder milieuvervuilende stoffen uitstoten in 2050. De EU-landen en het Europees Parlement hebben hiertoe een politiek akkoord bereikt.  

The Hasselt lock of the Albert Canal

"schepen moeten en zullen overstappen van fossiele brandstoffen naar groenere alternatieven. Met de langetermijnvooruitzichten van dit akkoord geven wij een duidelijk signaal aan de hele waardeketen in deze sector, van scheepseigenaars en exploitanten tot brandstofproducenten, rederijen en fabrikanten van apparatuur, dat het zinvol en noodzakelijk is te investeren in duurzame scheepvaartbrandstoffen en emissievrije technologieën. Dit ligt volledig in de lijn van onze inspanningen om duurzame technologieën voor alternatieve brandstoffen te ondersteunen in het kader van de nieuwe wet inzake CO2-neutrale industrie (net-zero industry act)", aldus Adina Vălean, EU-commissaris voor Vervoer.

Momenteel alleen fossiele brandstoffen
Het zeevervoer is goed voor ongeveer 75 % van het externe en 31 % van het interne handelsvolume van de EU. Het is een belangrijk onderdeel van het Europese vervoerssysteem en de Europese economie. Momenteel bevat de brandstofmix van de zeevaart alleen fossiele brandstoffen.

Om klimaatneutraal te worden, moet de EU de vervoersemissies, ook die van het zeevervoer, tegen 2050 met 90 % verminderen (ten opzichte van 1990). Het is belangrijk om een toenemend gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen via EU-regels te stimuleren.  Evenals de grotere steun voor innovatie om het effect van de scheepvaart op het milieu aan te pakken. Dit is zeer cruciaal om de klimaatdoelen van de Overeenkomst van Parijs te halen en de Europese Green Deal te realiseren.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland