Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel16 september 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

De Europese Commissie wil persvrijheid en pluriformiteit waarborgen in de EU

De druk op de media is de afgelopen jaren toegenomen. Het bespioneren van journalisten vanwege hun werk is onaanvaardbaar, net als het omvormen van publieke media tot propagandakanalen.

Persvrijheid is belangrijk voor de democratie

Daarom komt de Europese Commissie vandaag met een voorstel om de persvrijheid en de pluriformiteit van de media in de EU te beschermen.

Persvrijheid is de hoeksteen van de democratie en een goed functionerende markteconomie. Op wereldschaal blijft de EU Unie als democratisch continent, gekenmerkt door persvrijheid de norm.


De nieuwe voorgestelde wet over persvrijheid omvat:

  • Bescherming van de redactionele onafhankelijkheid –   EU-landen worden verplicht om de redactionele vrijheid van aanbieders van mediadiensten te eerbiedigen en journalistieke bronnen beter te beschermen. Bovendien moeten aanbieders van mediadiensten zorgen voor transparantie over hun eigendom door informatie hierover openbaar te maken. Ook moeten ze maatregelen nemen om de onafhankelijkheid van individuele redactionele beslissingen te waarborgen.
  • Geen gebruik van spyware tegen media –  Een harde garanties om media, journalisten en hun familieleden tegen het gebruik van spyware te beschermen.
  • Onafhankelijke publieke media — waar publieke media bestaan, moet hun financiering toereikend en stabiel zijn zodat de redactionele onafhankelijkheid wordt gewaarborgd. De hoofden en raden van bestuur van publieke media moeten op een transparante en niet-discriminerende manier worden benoemd. Aanbieders van publieke mediadiensten moeten op onpartijdige wijze een veelheid aan informatie en meningen laten zien, conform hun taak van openbare dienstverlening.
  • Mediapluriformiteit testen – De EU-landen moeten beoordelen welke gevolgen concentraties op de mediamarkt hebben voor de pluriformiteit van de media en de redactionele onafhankelijkheid. Als een EU-land een regelgevende of bestuursrechtelijke maatregel neemt en dit gevolgen heeft voor de media, moet dit goed gemotiveerd en rechtvaardig zijn.
  • Transparante staatsreclame – De toewijzing van staatsreclame aan media moet volgens nieuwe vereisten niet-discriminerend en transparant zijn. De systemen voor publieksmeting worden transparanter en objectiever gemaakt. Deze systemen beïnvloeden de reclame-inkomsten vooral online.
  • Bescherming van media-inhoud online –   Waarborging tegen de ongerechtvaardigde verwijdering van content die volgens de regels van de kunst is geproduceerd. In gevallen waarin geen sprake is van systemische risico's (bijvoorbeeld op desinfo) zullen zeer grote onlineplatforms die vinden dat bepaalde legale inhoud indruist tegen hun beleid en deze inhoud daarom willen verwijderen, eerst aan de aanbieders van de mediadiensten moeten meedelen waarom ze dit willen doen. Maken de aanbieders bezwaar, dan moeten de platforms deze klacht met voorrang behandelen.
  • Nieuw recht voor de gebruikers om hun media-aanbod aan te passen – Gebruikers krijgen het recht om het media-aanbod op hun apparaten en interfaces, zoals verbonden tv's, aan te passen door de standaardinstellingen volgens hun eigen voorkeur te veranderen.

De Commissie stelt ook voor om een nieuwe onafhankelijke Europese raad voor mediadiensten op te richten, bestaande uit nationale media-autoriteiten.

Meer weten? Lees het volledige persbericht en de factsheet voor meer informatie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
16 september 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland