Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel14 maart 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

De Europese Commissie wil de elektriciteitsmarkt hervormen voor: het milieu, de consument en industrie

De Europese Commissie is met een voorstel gekomen voor de hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt. Dit om hernieuwbare energie te stimuleren, de consument beter te beschermen en de industrie concurrerender te maken.

electriciteit

De EU beschikt al meer dan twintig jaar over een efficiënte, goed geïntegreerde elektriciteitsmarkt, waardoor consumenten profiteren van:

 • de economische voordelen van een Europese energiemarkt
 • een gegarandeerde leveringszekerheid
 • nul uitstoot gestimuleerd wordt.

De door de Russische invasie in Oekraïne aangewakkerde energiecrisis toont aan hoe belangrijk het is om consumenten te laten profiteren van de groene transitie. Door binnenlandse hernieuwbare energie sneller in te zetten, krijgt de EU-energiezekerheid een boost. Ook worden minder fossiele brandstoffen ingevoerd. Bovendien worden rekeningen van consumenten minder afhankelijk van wisselvallige fossiele brandstofprijzen.

De Commissie stelt daarom voor de EU-elektriciteitsmarkt toekomstbestendig te maken door:
•    investeringen in hernieuwbare energie te stimuleren.
•    EU-consumenten beter te beschermen en mondiger te maken. 
•   de EU-industrie concurrerender te maken.

Stabiele energierekeningen met minder fossiele brandstoffen

De hervorming zal elektriciteitsrekeningen minder afhankelijk maken van fossiele brandstofprijzen door langetermijncontracten voor hernieuwbare energie te bevorderen en de systeemflexibiliteit te vergroten.

Een op hernieuwbare energie gebaseerd energiesysteem

Investeringen in hernieuwbare energie worden gestimuleerd via stabiele meerjarige prijsafspraken met steun van regeringen, bedrijven en burgers.  Dit zorgt voor een meer op hernieuwbare energie gebaseerd energiesysteem dat cruciaal is voor lagere energierekeningen en een duurzame en onafhankelijke energievoorziening.

Een schone en concurrerende EU-industrie

De hervorming ondersteunt de elektrificatie van de industrie en versterkt de positie van Europa als wereldleider op het gebied van nettonultechnologieën. Dit zal ervoor zorgen dat de Europese industrie toegang heeft tot schone en betaalbare energie als basis voor de groene transitie.

Consumenten staan centraal: meer bescherming en empowerment

Om consumenten beter te beschermen tegen hoge en schommelende prijzen, die nog zijn verergerd door Ruslands energieoorlog tegen Europa, komt dit voorstel met nieuwe rechten en meer keuzes:

Voor stabielere prijzen:

 • Recht op een contract met een vaste prijs
 • Afdekkingsverplichtingen voor leveranciers

Meer keuzevrijheid:

 • Recht op meerdere contracten.
 • Recht om hernieuwbare energie met buren te delen.
 • Betere informatie over aanbiedingen voordat je een contract ondertekent.

 Betere bescherming voor kwetsbare personen:

 • Verplichting voor EU-landen om te zorgen voor noodleveranciers.
 • Toegang tot gereguleerde retailprijzen in crisistijd.
 • Kwetsbare consumenten tegen afsluiting beschermen.

Een stabieler en efficiënter systeem en dito prijzen

 • Verscherpt markttoezicht door ACER en nationale autoriteiten om bescherming te bieden tegen manipulatie.
 • Betere energieopslag om naar wens stroom van het net te halen of aan het net terug te geven.
 • Consumenten in staat stellen hun vraag naar elektriciteit te verhogen of verlagen.

Industrie met stabiele energiekosten en concurrerender

Afgelopen jaar worstelden veel bedrijven met extreem wisselende energieprijzen. Om de EU-industrie concurrerender te maken, verbetert de hervormde elektriciteitsmarkt de toegang tot stabielere langetermijncontracten en markten via:
nieuwe maatregelen om stroomafnameovereenkomsten te bevorderen: deze langlopende particuliere contracten tussen een energieproducent en een consument beschermen tegen prijsschommelingen en stimuleren investeringen in hernieuwbare energie.

 • overheidssteun bevorderen voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie via tweerichtingscontracten om verschillen te verrekenen, waarbij EU-landen de producenten en consumenten een stabiele prijs garanderen en overtollige inkomsten overhevelen naar degenen in nood.
 • Om het REPowerEU-plan uit te voeren en onze klimaatdoelen te halen, is in 2030 592 GW aan fotovoltaïsche zonne-energiecapaciteit en 510 GW aan windcapaciteit nodig. Dan zal 70% van het energiesysteem in de EU uit hernieuwbare elektriciteit bestaan. Dit betekent dat er jaarlijks 48 GW aan zonnepanelen en 36 GW aan windenergie bij moet komen.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland