Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel4 mei 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

De Europese Commissie voert de strijd op tegen online piraterij

Van live concerten, theatervoorstellingen, sportuitzendingen tot andere evenementen, die illegaal worden gestreamd. Tegen deze vormen van online piraterij voert de Europese Commissie de strijd op.      

achter de pc zitten
©iStock

De Europese Commissie is met aanbevelingen gekomen voor: de EU-landen, de nationale autoriteiten, de houders van rechten en aanbieders van tussenhandelsdiensten om maatregelen te nemen om illegale streaming tegen te gaan.

"Het internet stelt ons meer dan ooit in staat om live sport, concerten en theatervoorstellingen te bekijken vanuit het comfort van onze woonkamer, maar het kan ook hele economische modellen in gevaar brengen. We beschikken al over een solide kader om illegale online-inhoud tegen te gaan, maar dit moet worden gehandhaafd. Vandaag roepen wij de lidstaten op de strijd tegen piraterij, die onze live-evenementsectoren van hun inkomsten berooft, op te voeren, bijvoorbeeld door organisatoren van sportevenementen toe te staan een rechterlijk bevel te vorderen. Wij zetten een monitoringsysteem en duidelijke KPI’s op om de effecten van deze maatregelen op de bestrijding van online-piraterij en de mogelijke behoefte aan verdere maatregelen te beoordelen", aldus Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt

Verlies aan inkomsten door illegale streaming

Sport en live-evenementen bevorderen een divers Europees cultureel landschap, brengen burgers samen en creëren een gemeenschapsgevoel. De organisatie van dergelijke evenementen en de rechtstreekse uitzending ervan vereisen aanzienlijke investeringen, maar zorgen ook voor economische groei en werkgelegenheid. Ongeoorloofde streaming kan leiden tot een aanzienlijk verlies aan inkomsten voor uitvoerende kunstenaars, organisatoren en uitzenders van sport- en andere live-evenementen, waardoor de levensvatbaarheid van de door hen aangeboden diensten wordt ondermijnd.
 

De aanbeveling focust op drie belangrijke aspecten:

  • Snelle behandeling van meldingen in verband met live-evenementen: op basis van de Wet inzake digitale diensten worden aanbieders van hostingdiensten erop gewezen dat zij snel moeten reageren om de schade als gevolg van illegale streaming tot een minimum te beperken.
  • Dynamische rechterlijke bevelen: op basis van de handhavingsrichtlijn en voortbouwend op de ervaringen in sommige lidstaten moedigt de Commissie het gebruik aan van blokkeringsmaatregelen die zijn toegesneden op live-evenementen en, in het geval van live-sportevenementen, raadt zij de lidstaten aan om organisatoren van sportevenementen de wettelijke mogelijkheid te geven om een rechterlijk bevel te vorderen als dat momenteel nog niet het geval is.
  • Commerciële aanbiedingen en bewustmaking: zij beveelt ook organisatoren van sport- en ander live-evenementen en omroeporganisaties aan om hun commerciële aanbiedingen voor eindgebruikers in de hele EU beschikbaarder, betaalbaarder en aantrekkelijker te maken. Zij roept de lidstaten op om gebruikers te wijzen op het legaal aanbod om van dit soort inhoud gebruik te maken en om het probleem van piraterij bij de handhavingsautoriteiten aan te kaarten.

Lees verder voor uitgebreide informatie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
4 mei 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland