Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel25 januari 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

De Europese Commissie stimuleert een sterker social dialoog in de EU-landen

De sociale dialoog is zeer belangrijk voor onze Europese sociale markteconomie. Om ervoor te zorgen dat Europa concurrerend en inclusief blijft, heeft EU een sterke sociale dialoog en sterke sociale partners nodig.

sociale partners

Vandaag is de Europese Commissie met aanbevelingen voor de EU-landen gekomen om de sociale dialoog verder te versterken en te bevorderen met concrete maatregelen op nationaal en EU-niveau.

Elke dag komen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers overal in Europa samen om overeenstemming te bereiken over essentiële aspecten van onze arbeidsomstandigheden, zoals loon, werkuren en maatregelen ter bevordering van gezondheid en veiligheid. De sociale dialoog is een essentieel kenmerk van onze Europese sociale markteconomie, maar het aantal vakbondsleden neemt af en in veel sectoren (bijvoorbeeld de zorgsector of de sector platformwerk) is er nauwelijks sprake van collectieve onderhandelingen. Om ervoor te zorgen dat Europa concurrerend en inclusief blijft, hebben we een sterke sociale dialoog en sterke sociale partners nodig, aldus Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten.

De Europese Commissie stelt de volgende maatregelen voor:

  • de Europese sectorale sociale dialoog te versterken door het kader ervan te moderniseren in nauwe samenwerking met de sociale partners in de EU en via een mogelijke herziening van de huidige regels.
  • overeenkomsten met sociale partners te blijven ondersteunen, vooral via administratieve steun en juridisch advies.
  • de sociale partners sterker bij de beleidsvorming van de EU te betrekken, bijvoorbeeld door de standpunten van de Europese branche-overkoepelende sociale partners over de beleidsprioriteiten van de EU in te winnen, voordat het werkprogramma van de Commissie wordt opgesteld.
  • de technische en financiële steun van de EU voor de sociale partners doeltreffender te maken. Zo zal de Commissie in samenwerking met de sociale partners een onderzoeksnetwerk opzetten om de sociale dialoog in de EU te monitoren en te promoten.

Daarnaast roept de Commissie de sociale partners op om meer overeenkomsten te sluiten. Evenals te werken aan een hoger ledenaantal en aan representatievere vakbonden en werkgeversorganisaties. Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
25 januari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland