Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel16 september 2021

De EU en de Indo-Pacifische regio: natuurlijke partners

Vandaag hebben de Commissie en de hoge vertegenwoordiger een gezamenlijke mededeling over de EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio goedgekeurd. 

Press conference by Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission, on an EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific 

De gezamenlijke mededeling bevat concrete acties om de strategische betrokkenheid bij de regio te versterken. 

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter: “Het zwaartepunt in de wereld, zowel vanuit geo-economisch als geopolitiek oogpunt, verplaatst zich naar de Indo-Pacifische regio. De toekomst van de EU en die van de Indo-Pacifische regio kunnen niet los van elkaar worden gezien. De EU is al de grootste investeerder, de belangrijkste partner op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en een van de belangrijkste handelspartners in de Indo-Pacifische regio. Onze betrokkenheid is erop gericht een vrije en open Indo-Pacifische regio voor iedereen in stand te houden en tegelijkertijd sterke en duurzame partnerschappen op te bouwen om samen te werken op het gebied van onder meer de groene transitie, oceaangovernance, de digitale agenda, veiligheid en defensie.”

De uitvoering van de EU-strategie zal met name de volgende acties omvatten:

  • De handelsbesprekingen van de EU met Australië, Indonesië en Nieuw-Zeeland afronden
  • Een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst sluiten met Maleisië en met Thailand
  • Groene allianties en partnerschappen sluiten met gemotiveerde en ambitieuze Indo-Pacifische partners om de klimaatverandering en milieuaantasting te bestrijden
  • De oceaangovernance in de regio versterken, onder meer aan de hand van meer EU-steun voor de beheers- en controlesystemen voor visserij van de landen in de Indo-Pacifische regio, de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en de uitvoering van partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij.
  • Het netwerk van digitale partnerschappen met Indo-Pacifische partners uitbreiden, en de mogelijkheid van nieuwe digitale partnerschapsovereenkomsten met Japan, de Republiek Korea en Singapore verkennen
  • De connectiviteitspartnerschappen met Japan en India actiever uitvoeren
  • De samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in het kader van “Horizon Europa” versterken
  • Zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat de maritieme aanwezigheid van de EU-lidstaten beter wordt benut om de scheepvaartverbindingen en de vrijheid van scheepvaart in de Indo-Pacifische regio te helpen beschermen en tegelijkertijd de partners in de Indo-Pacifische regio te helpen bij de opbouw van capaciteit om de maritieme veiligheid te waarborgen
  • Meer ondersteuning bieden voor de gezondheidszorgstelsels en de pandemieparaatheid in de minst ontwikkelde landen in de Indo-Pacifische regio, en het gezamenlijke onderzoek naar overdraagbare ziekten in het kader van het onderzoeksprogramma Horizon Europa versterken

Achtergrond

Het uitbrengen van de gezamenlijke mededeling volgt op de conclusies van de Raad over een EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio, die op 19 april 2021 werden goedgekeurd.

De EU wil haar samenwerking met de partners in de Indo-Pacifische regio intensiveren naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de regionale stabiliteit.

Lees meer in het persbericht en vragen & antwoorden

Bijzonderheden

Datum publicatie
16 september 2021