Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel18 oktober 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

De Commissie wil aangescherpte regels voor visumvrij reizen

Visumvrij reizen levert aanzienlijke economische, sociale en culturele voordelen op en stimuleert het toerisme. Echter door geopolitieke veranderingen op het wereldtoneel moet de EU alert blijven en misbruik van visumvrijreizen kunnen aanpakken.

Uitdagingen

Uit een verslag van de Commissie blijkt dat er een toename is van irreguliere migratie en dat er meer inspanningen nodig zijn om dit tegen te gaan.  Wat ook geldt voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad en corruptie. Daarnaast moeten acht landen meer maatregelen nemen om hun visumbeleid af te stemmen op dat van de EU. Ze moeten doorgaan met hun inspanningen om ongegronde asielaanvragen te voorkomen. Verder is de Commissie bezorgd over burgerschapsregelingen voor investeerders die visumvrije toegang tot de EU bevorderen.    


Bij plotselinge veiligheidsrisico's

Om sneller en daadkrachtiger op deze uitdagingen te kunnen reageren is de Commissie met een voorstel gekomen voor de herziening van het huidige opschortingsmechanisme voor visumvrij reizen. Momenteel kan het mechanisme alleen in werking worden gesteld in specifieke gevallen, bijvoorbeeld een plotse en aanzienlijke toename van irreguliere migratie of veiligheidsrisico's. De voorgestelde herziening zal:

  • de mogelijke redenen voor de opschorting van de visumvrijstelling uitbreiden, zoals in het geval van onvoldoende afstemming op het EU-visumbeleid, hybride bedreigingen en burgerschapsregelingen voor investeerders;
  • een herziene opschortingsprocedure: enerzijds langere termijnen voor de opschorting (van 9 tot 12 maanden voor de eerste fase en van 18 tot 24 maanden voor de tweede fase), zodat er meer tijd is voor een dialoog met de partnerlanden om de omstandigheden die tot de opschorting hebben geleid te verhelpen en te voorkomen dat de visumvrijstelling wordt beëindigd; anderzijds een nieuwe spoedprocedure om snel te kunnen reageren in geval van nood.
  • de monitoring- en rapporteringsverplichtingen van de Commissie uitbreiden tot alle visumvrije landen waar zich uitdagingen voordoen.


Lees verder voor uitgebreide info.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 oktober 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland