Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel17 november 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Commissie wil nieuwe EU-regels voor afvalverwijdering om de kringloopeconomie te stimuleren

De Commissie stelt nieuwe regels voor om de overbrenging van afvalstoffen binnen de EU te vergemakkelijken. Dit is een van de maatregelen om een klimaatneutraal continent te worden tegen 2050.

Ferrous metal recycling centre in Belgium

Met als doel om de circulaire economie te bevorderen en de uitvoer van illegaal afval en het verplaatsen van afvalproblematiek naar niet EU-landen aan te pakken.

De Commissie wil EU-regels over de overbrenging van afvalstoffen herzien. Met als doel om de kringloopeconomie tot stand te brengen en alle verontreiniging tot nul terug te dringen, door strengere regels voor de uitvoer van afvalstoffen. Het Commissievoorstel omvat ook een efficiënter systeem voor de circulatie van afval als hulpbron en doortastende maatregelen tegen de illegale handel in afvalstoffen.

De uitvoer van afvalstoffen naar niet-OESO-landen zal worden beperkt en alleen worden toegestaan als niet EU-landen bereid zijn bepaalde afvalstoffen in ontvangst te nemen en deze duurzaam kunnen beheren. De overbrenging van afvalstoffen naar OESO-landen zal worden gemonitord en kan worden opgeschort als deze afvalstoffen ernstige milieuproblemen veroorzaken in het land van bestemming. Volgens het voorstel moeten alle EU-bedrijven die afvalstoffen naar landen buiten de EU uitvoeren, ervoor zorgen dat de installaties die hun afvalstoffen ontvangen, worden onderworpen aan een onafhankelijke audit. Daaruit moet blijken dat zij deze afvalstoffen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze beheren.

Binnen de EU stelt de Commissie voor de huidige procedures aanzienlijk te vereenvoudigen, zodat afvalstoffen gemakkelijker opnieuw de circulaire economie binnenkomen, zonder daarbij het vereiste controleniveau te verlagen. Dit helpt de EU minder afhankelijk te maken van primaire grondstoffen en ondersteunt zowel de innovatie als het koolstofvrij maken van de Europese industrie om aan de klimaatdoelen van de EU te voldoen. Met de nieuwe regels kan de overbrenging van afvalstoffen ook klaargemaakt worden voor het digitale tijdperk door de invoering van elektronische uitwisseling van documentatie.

Illegale handel in afvalstoffen aangescherpt.
De EU-regels voor de overbrenging van afvalstoffen betekent een verdere aanscherping van de maatregelen tegen de illegale handel in afvalstoffen. Deze zijn een van de ernstigste vormen van milieucriminaliteit. Tot wel 30 % van de overbrengingen van afvalstoffen zou illegaal kunnen zijn, hetgeen een waarde van 9,5 miljard euro per jaar vertegenwoordigt

De algehele efficiëntie en doeltreffendheid van de handhaving zal worden verbeterd, onder meer door:

  • een EU-handhavingsgroep voor de overbrenging van afvalstoffen op te richten
  • het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) te machtigen om te helpen bij grensoverschrijdende onderzoeken van EU-landen naar de illegale handel in afvalstoffen,
  • en te voorzien in strengere regels inzake administratieve sancties.

 

Meer weten? Lees verder

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland