Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel1 december 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 4 min

Commissie: vaccinatiecampagnes opvoeren, boosters snel inzetten, waakzaam zijn en snel reageren op de omikronvariant

De Europese Commissie roept de EU-landen weer op om gecoördineerd en effectief op te treden, met maatregelen om het omikron-virus buiten de EU te houden. Aanleiding hiervoor is de vierde golf van de COVID-pandemie.

Coronavirus - Vaccination, Montenegro 

De Commissie is vandaag met een gemeenschappelijke en gecoördineerde EU-aanpak gekomen om de uitdagingen als gevolg van de opleving van COVID-19 in veel EU-landen dit najaar doeltreffend aan te pakken.

Druk ziekenhuizen neemt toe
Het aantal gevallen stijgt snel en de druk op de ziekenhuizen neemt opnieuw toe. Daarom is het nodig om  doortastend op te treden. De nieuwe potentiële dreiging van de omikronvariant vergroot onze bezorgdheid en onderstreept hoe belangrijk het is om de pandemie aan te pakken als we de gezondheid op lange termijn willen beschermen, zowel in de EU als wereldwijd.

“In de afgelopen weken hebben velen van ons het met eigen ogen kunnen zien: COVID-19 is opnieuw opgelaaid en heeft naaste vrienden, medewerkers, familieleden of dierbaren besmet. Door het snel stijgend aantal gevallen komen onze ziekenhuizen en gezondheidswerkers steeds meer onder druk. Bovendien vereist de komst van de vermoedelijk zeer besmettelijke omikronvariant onze onverdeelde aandacht. Ik ben er echter van overtuigd dat de EU in staat is om deze uitdagingen aan te pakken. Vandaag presenteren we een breed scala aan maatregelen, gaande van het opvoeren van onze vaccinatie-inspanningen en investeringen in behandelingen tot het verbeteren van monitoring en preventie, en het versterken van onze mondiale solidariteit. In de tussentijd herhaal ik mijn dringende oproep aan iedereen: laat je vaccineren, haal een booster en volg de regels om jezelf en anderen te beschermen”, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Vooral bij niet-gevaccineerde patiënten
De toename van het aantal ernstig zieken, met name bij niet-gevaccineerde patiënten, heeft geleid tot een enorme druk op de ziekenhuizen en op de reeds zwaar op de proef gestelde gezondheidswerkers. Dit heeft ook directe gevolgen voor de gezondheid van niet-COVID-patiënten: de toegang tot gezondheidszorg voor andere aandoeningen komt opnieuw onder zware druk te staan omdat weer meer COVID-19-patiënten moeten worden behandeld. 

Gecoördineerde maatregelen ter bestrijding van COVID-19

De EU en de lidstaten moeten aantonen dat zij in staat zijn deze nieuwe besmettingsgolf snel aan te pakken en moeten blijven streven naar een krachtige en duurzame langetermijnrespons op deze dreiging. Dit vraagt om vastberaden en dringende maatregelen:

  • de EU en de lidstaten moeten doorgaan met de uitvoering van een gezamenlijke strategie om de komst van de omikronvariant in de EU te beperken, met regelmatige, dagelijkse evaluaties van de belangrijkste reisbeperkingen. De EU en de lidstaten moeten klaar staan om alle nodige controles op te leggen;
  • de lidstaten moeten nieuwe campagnes voeren om de niet-gevaccineerden in alle in aanmerking komende leeftijdsgroepen te bereiken, met gerichte nationale strategieën om de terughoudendheid tegenover vaccinatie aan te pakken;
  • de lidstaten moeten snel boosters inzetten om een hoog niveau van bescherming tegen het virus, met inbegrip van de omikronvariant, te behouden, te beginnen met de meest kwetsbare groepen;
  • de EU-agentschappen moeten ervoor zorgen dat de nodige wetenschappelijke richtsnoeren snel beschikbaar zijn;
  • de Commissie zal meer inspanningen leveren om COVID-19-geneesmiddelen te produceren, goed te keuren en gezamenlijk aan te schaffen;
  • het Europees Parlement en de Raad moeten de voorstellen voor de Europese gezondheidsunie en de HERA-crisisverordening uiterlijk eind 2021 goedkeuren;
  • de lidstaten moeten gerichte en evenredige voorzorgsmaatregelen en beperkingen invoeren om de verspreiding van het virus te beperken zodat levens worden gered en de druk op de gezondheidszorgstelsels vermindert. Volledige EU-coördinatie moet worden gewaarborgd. Door de opkomende omikronvariant moet bijzondere aandacht worden besteed aan de toepassing en bekendmaking van specifieke maatregelen voor contacten tijdens de eindejaarsperiode;
  • de lidstaten moeten de herziene aanpak voor vrij verkeer toepassen waarbij het digitale COVID-certificaat van de EU standaard 9 maanden geldig is;
  • de EU en de lidstaten moeten de inspanningen van Team Europa voor het delen van vaccins opvoeren zodat het op de G20-top in oktober 2021 overeengekomen mondiale vaccinatiedoel van 70 % in 2022 wordt bereikt, en zij moeten de capaciteitsopbouw voor sequentieanalyse, tests en vaccinatie ondersteunen. De EU moet ook een duidelijk standpunt innemen over de te volgen koers om te zorgen voor een sterkere, billijkere en snellere mondiale gezondheidsarchitectuur.


Levering vaccindoses
Overigens hebben de EU-landen al 1 miljard doses ontvangen. Voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 worden nog eens 300 miljoen doses geleverd. Halverwege december zullen ook vaccins voor kinderen beschikbaar zijn.

Tegelijkertijd heeft de EU reeds 1.4 miljard vaccindoses heeft geëxporteerd naar landen buiten de EU, waarvan 300 miljoen naar lage- en middeninkomenslanden (165 miljoen naar Afrika), via COVAX. De EU heeft verdere donaties toegezegd van 250 miljoen doses tegen het einde van het jaar en 700 miljoen tegen medio 2022.

Naast donaties, ondersteunt de EU ook productie van vaccins op het Afrikaanse continent, in Senegal, Zuid-Afrika en Rwanda, met BioNTech, met een investering van 1 miljard euro.

Meer weten? Bekijk de speciale website over de EU-respons tegen corona.

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland