Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel20 december 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Commissie stelt voor om de internationale, beschermde status van wolven te wijzigen

De Europese Commissie stelt voor om de internationale status van de wolf te veranderen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd' o.b.v. nieuwe data over de toegenomen populaties en gevolgen in de EU.

Greywolf


 "De comeback van de wolven is goed nieuws voor de biodiversiteit in Europa. Maar de concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio's is een reëel gevaar geworden, vooral voor de veestapel. Om kritieke wolvenconcentraties actiever te beheren, hebben lokale autoriteiten om meer flexibiliteit gevraagd. Dit moet Europees niveau gefaciliteerd worden. Het proces dat de Commissie vandaag is gestart, is een belangrijke stap. Ik ben er diep van overtuigd dat we gerichte oplossingen kunnen en zullen vinden om zowel de biodiversiteit als onze bestaansmiddelen op het platteland te beschermen", aldus EC-voorzitter Ursula von der Leyen.


Status vastgesteld in 1979

De beschermde status van de wolf was vastgesteld onder het internationale Verdrag van Bern o.b.v. beschikbare wetenschappelijke data in 1979.  Dit was het eerste internationale verdrag voor het behoud van wilde dieren en planten in hun natuurlijke habitat in Europa. Alle EU-landen erkennen dit verdrag.


Wijziging internationale status voor verdere flexibiliteit waar nodig

Op basis van een grondige analyse van de status van de wolf in de EU, die ook vandaag is gepubliceerd, stelt de Commissie voor om de wolf 'beschermd' te maken in plaats van 'strikt beschermd'.  Een wijziging van de beschermingsstatus van de wolf in het kader van het Verdrag van Bern, mits de EU-landen en andere partijen van het Verdrag van Bern daarmee instemmen, is een voorwaarde voor een soortgelijke wijziging van de status van de wolf op EU-niveau.

De Commissie dringt er bij de nationale en lokale overheden op aan om binnen het huidige kader de nodige maatregelen te nemen, met de steun van de EU. Met dit voorstel wil de Commissie hen tegelijkertijd een duidelijk perspectief  bieden op verdere flexibiliteit bij het beheer als de bestaande mogelijkheden ontoereikend blijken.


Lees het volledige persbericht en de veelgestelde vragen.

 

 

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 december 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland