Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel16 juli 2021Leestijd: 2 min

Commissie start strafprocedure tegen Hongarije en Polen vanwege schendingen van de grondrechten van LGBTIQ-personen

De Commissie start een juridische strafprocedure tegen Hongarije en Polen over de gelijkheid en de bescherming van de EU-grondrechten.

Gelijkheid en eerbiediging van de mensenrechten zijn kernwaarden van de EU, die zijn verankerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De Commissie zal alles doen wat zij kan, om deze waarden te verdedigen.

Uitbannen van LGBTIQ-inhoud  en  verplichte disclaimer kinderboek in Hongarije
De procedure tegen Hongarije gaat onder meer over de onlangs aangenomen wet die vooral de toegang verbiedt of beperkt  tot info bestemd voor minderjarigen over  LGBTIQ. Daar gaat het om de promotie of afbeelding van inhoud over de zogenaamde ‘afwijking' van de zelfidentiteit die overeenkomt met geslacht bij geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit’. Ook moet er een disclaimer worden vermeld op een kinderboek met LGBTIQ-inhoud.

‘LGBT-ideologievrije zones' in Polen
Wat betreft Polen, vindt de Commissie dat de Poolse overheid ontoereikend heeft geantwoord op haar onderzoek naar de aard en het effect van resoluties over de zogenaamde ‘LGBT-ideologievrije zones’, die verschillende Poolse regio's en gemeenten hebben aangenomen. 

De twee EU-landen hebben nu twee maanden de tijd om te reageren. Doen zij dit niet, dan kan de Commissie hun een formeel verzoek sturen om aan EU-recht te voldoen als vervolgstap in het traject en uiteindelijke kan de Commissie het de landen voor het  Europees Hof van Justitie dagen. Lees het volledige persbericht.

Achtergrond
Gelijkheid en non-discriminatie zijn kernbeginselen in de EU, die zijn verankerd in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten. De afgelopen decennia hebben nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsmaatregelen het leven van veel mensen verbeterd en bijgedragen aan een gelijkwaardiger en gastvrijer samenleving, ook voor LGBTIQ-personen. Toch worden LGBTIQ-personen nog steeds gediscrimineerd in de EU. Om deze reden moet de EU een koploper zijn bij initiatieven om de rechten van LGBTIQ-personen beter te beschermen.

Op 12 november heeft de Commissie de allereerste EU-strategie voor gelijkheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen, niet-binaire personen, interseksuelen en queers (LGBTIQ) gepresenteerd, zoals voorzitter von der Leyen had aangekondigd in haar Toespraak over de Staat van de Unie 2020. De strategie omvat een reeks gerichte acties rond vier hoofdpijlers: discriminatie bestrijden; veiligheid waarborgen; een inclusieve samenleving bouwen; en het voortouw nemen om te komen tot LGBTIQ-gelijkheid in de wereld.

Bij zo'n juridische procedure, bekend als de inbreukprocedure  streeft de Commissie altijd naar dialoog en handhaving in de hoop tot een oplossing te komen voordat ze naar de rechter stapt.

De inbreukprocedure - stap voor stap
Als het uiteindelijk tot een inbreukprocedure komt, zijn dit de vijf stappen in een notendop uitgelegd:

Inbreukprocedure dialoog en handhaving in een notedop
Inbreukprocedure dialoog en handhaving in een notedop
© EC

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
16 juli 2021