Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel14 februari 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Bussen en vrachtwagens moeten schoner

De Europese Commissie is met een voorstel gekomen dat ervoor moet zorgen dat nieuwe vrachtwagens minder vervuilend worden en dat er meer emissievrije bussen door de steden zullen rijden.

Urban mobility - Bus

De vervoersector is verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de broeikasgasemissies in Europa en is een belangrijkste veroorzaker van luchtverontreiniging in steden. Burgers, steden en consumenten willen de overstap maken naar groene mobiliteit. Toch is de vervoersector de enige sector in de EU waarvan de uitstoot van verontreinigende stoffen de afgelopen jaren is blijven stijgen. Zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, stadsbussen en touringcars, zijn verantwoordelijk voor meer dan 25 % van de broeikasgasemissies van het wegvervoer in de EU en voor meer dan 6 % van de totale
broeikasgasemissies van de EU.

Deze emissies blijven toenemen, vooral in het vrachtvervoer. Deze stijgende trend is voornamelijk het gevolg van de groeiende vraag naar wegvervoer, die naar verwachting ook in de toekomst blijft toenemen. Strengere CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen zijn daarom cruciaal om de CO2- emissies in de sector terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het voorstel van de Commissie omvat de geleidelijke invoering van de volgende strengere CO2- uitstoot normen voor alle nieuwe zware bedrijfsvoertuigen met gecertificeerde CO2 -emissies, ten opzichte van de waarden van 2019:

  • 45 % emissiereductie vanaf 2030;
  • 65 % emissiereductie vanaf 2035;
  • 90 % emissiereductie vanaf 2040.

Om een snellere uitrol van emissievrije bussen in steden te stimuleren, stelt de Commissie ook voor
om alle nieuwe stadsbussen tegen 2030 emissievrij te maken. Meer weten? Lees het volledige persbericht of bekijk de factsheet.

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 februari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland