Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel4 oktober 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Buitenlandsbeleid EU: eerste jongerenactieplan om jongeren wereldwijd meer kansen en inspraak te geven

Als reactie op feedback van o.a. jongerenorganisaties en burgerpanels om jongeren wereldwijd meer te betrekken bij beleid-en-besluitvorming, ligt er nu het eerste jongerenactieplan.

Jongeren

Het jongerenactieplan is gebaseerd op drie onderdelen die het partnerschap van de EU met jongeren in de partnerlanden zullen helpen vormgeven, op het vlak van het buitenlandsbeleid van de EU:

 1. een partnerschap voor meer inspraak: doel is om jongeren meer inspraak te geven bij het beleid en de besluitvorming;  De EU is vastbesloten de inspraak en het leiderschap van jongeren – vooral jonge vrouwen, meisjes, jonge activisten en jongerenorganisaties – wereldwijd te vergroten op alle bestuursniveaus – van binnenlandse politiek tot multilaterale fora – en binnen de beleidsvorming van de EU.
 2. een partnerschap voor meer armslag: doel is om ongelijkheden te bestrijden en jongeren met de nodige vaardigheden en middelen uit te rusten om succesvol te zijn;
 3. een partnerschap om contacten te leggen: doel is om jongeren meer mogelijkheden te geven om te netwerken en met leeftijdsgenoten wereldwijd in contact te treden.

Het actieplan omvat diverse initiatieven zoals:

 • Het initiatief 'Youth and Women in Democracy' met een budget van 40 miljoen euro zal jongeren, jonge activisten en door jongeren geleide organisaties wereldwijd meer inspraak en een grotere leidinggevende rol verlenen door hun rechten, empowerment en participatie in openbare en politieke aangelegenheden te versterken.

  Het initiatief zal basisorganisaties en jonge activisten steun geven op het gebied van institutioneel toezicht, corruptiebestrijding, toezicht op verkiezingen, pleitbezorging van democratische hervormingen, burgereducatie, bevordering van het stemrecht, vrijheid van vereniging en vergadering en mensenrechten.
   
 • Het 'Youth Empowerment Fund' is een nieuw proefinitiatief met een budget van 10 miljoen euro dat directe financiële steun zal verlenen aan door jongeren geleide initiatieven in partnerlanden waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan duurzaamheid op lokaal niveau, gericht op behalen van doelen op het gebied van milieu, klimaatverandering en de inclusie van kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren.
   
 • De 'Africa-Europe Youth Academy' zal financiële steun ter waarde van 50 miljoen euro beschikbaar stellen voor formele en informele leermogelijkheden en uitwisselingen voor jongeren die hun vaardigheden als leiders willen aanscherpen en netwerken willen opzetten van jongeren die in Afrika voor veranderingen willen zorgen.

Het jongerenactieplan 2022-2027 maakt deel uit van de inspanningen van de EU-instellingen om het Europees Jaar van de jeugd 2022 en de internationale dimensie ervan onder de aandacht te brengen en de belangrijke rol van jongeren bij de opbouw van een groenere, digitale en inclusievere toekomst. Lees verder

Bijzonderheden

Datum publicatie
4 oktober 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland