Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel20 juli 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Bespaar gas voor een veilige winter

Rusland gebruikt zijn gasvoorraden als onderdeel van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne.  

Gas en kernenergie krijgen niet hetzelfde 'groene' label als hernieuwbare energie.

Europa moet zich nu voorbereiden op verdere onderbrekingen - inclusief een volledige stopzetting van de Russische gasleveringen. Door nu gezamenlijk en solidair op te treden, kunnen de EU-landen de risico's voor de winter maanden beperken. Energie die we in de zomer besparen, is energie die we in de winter kunnen gebruiken.

Twaalf EU-landen hebben nu al te maken met een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de gasvoorziening. In juni 2022 was de Russische gaslevering minder dan 30% van het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

Nu vrijwillig besparen voor de komende winter

Door nu energie te besparen kan Europa meer gas opslaan voor de winter, wanneer de vraag groter is. De Commissie stelt daarom voor dat alle EU-landen de vraag naar gas van 1 augustus 2022 tot en met 31 maart 2023 met 15% verminderen. Deze maatregelen zullen in eerste instantie vrijwillig zijn.

Verplichting opleggen
Mocht er er een kloof ontstaan tussen vraag en aanbod? Dan kan een nieuwe bindende EU-regel voor gecoördineerde maatregelen een 'EU-alarm' afgeven om aan alle EU-landen verplichte gasreducties op te leggen.

Nu handelen zal :

 • het negatieve effect op het BBP verminderen;
 • het EU-doel van 80% gasopslag tegen 1 november helpen bereiken, om veilige niveaus te handhaven voor deze winter en daarna;
 • de druk op de economie en de werkgelegenheid te verlichten door geplande en gecoördineerde maatregelen mogelijk te maken;
 • de druk op de markt verminderen door de juiste signalen af te geven over de paraatheid van Europa.


Om de 15%-doelstelling te halen, is de Commissie met een Europees plan gekomen om de vraag naar gas te verminderen. Dit omvat richtsnoeren om huishoudens, essentiële gebruikers en industrieën te beschermen tegen een tekort aan gas en de EU-landen te helpen de vraag naar gas te verminderen.

Het plan zal :

 • De omschakeling van gas op andere brandstoffen aanmoedigen, met als prioriteit hernieuwbare en schonere brandstoffen.
 • Besparingen promoten op niet-kritisch gas voor elektriciteits- en warmteproductie.
 • De industrie stimuleren om het verbruik te verminderen, bijvoorbeeld door aanbestedingen of veilingen voor verminderd gasgebruik, contracten die te onderbreken zijn, en contracten kunnen omruilen.
 • Minder verbruik van de verwarming en koeling in gebouwen promoten door nationale bewustworkingscampagnes in de EU-landen en door acties van burgers.
 • De EU-landen richtsnoeren geven voor de prioritering van industriesectoren in geval van besparingen.

Wat heeft de EU tot nu toe gedaan om de energievoorziening voor alle EU-landen te waarborgen?

De EU werkt al vele jaren aan een gezamenlijke energie-unie, zodat de afzonderlijke EU-landen minder kwetsbaar zijn voor onderbrekingen bij de levering van energie.  Ook werkt de EU aan energievoorziening uit verschillende bronnen en diverse invoerroutes.

 • Nieuwe EU-regel voor gasopslag waardoor de EU-landen 80% van de ondergrondse gasopslag tegen 1 november moeten vullen.
 • Een energie-infrastructuur met onderlinge verbindingen om gas te brengen waar het nodig is in heel Europa, uit verschillende bronnen.
 • REPowerEU-plan om de afhankelijkheid van de EU van Russische van Russische fossiele brandstoffen zo snel mogelijk te beëindigen door: energievoorziening uit verschillende bronnen, versnelde uitrol van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-efficiëntie
 • Diversificatie van gasleveringen en -routes van EU-investeringen in LNG-invoer terminals, grensoverschrijdende infrastructuur en omgekeerde stromen van pijpleidingen.
 • Solide regelgevingskader voor de continuïteit van de voorziening met nationale noodplannen en verplichte solidariteitsregelingen om de meest kwetsbare consumenten te beschermen.
 • EU-energieplatform voor de coördinatie van noden, infrastructuur-capaciteit en vrijwillige, gezamenlijke aankopen van gas op EU-niveau en via 5 regionale groepen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 juli 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland