Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel21 februari 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Bescherming van mariene ecosystemen voor duurzame visserij

De duurzaamheid van vis- en aquacultuurbestanden wordt in gevaar gebracht door: klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling van de oceaan. De Europese Commissie is dan ook met een voorstel gekomen voor een mariene actieplan:

Visserij

Een groot deel van onze economie is afhankelijk van de natuur. In geen enkele andere sector is die band zo direct als in de visserij. De mariene ecosystemen van Europa en de vissen, schaal- en schelpdieren, algen en planten die er deel van uitmaken, zijn cruciaal voor de economische levensvatbaarheid van de visserij. Met deze voorstellen streven we naar een duurzame relatie met onze zeeën. De Europese Commissie zal samenwerken met lokale visserijgemeenschappen en met de visserij- en aquacultuursector en hen helpen duurzame praktijken in te voeren, zoals het energieverbruik verminderen en het gebruik van selectiever vistuig. Als onderdeel van de inspanningen om de natuur te herstellen en te beschermen, vragen wij de EU-landen ook om de visserij met bodemtrawls in kwetsbare gebieden geleidelijk af te schaffen. Wanneer we de duurzaamheid van de visserij waarborgen, investeren we in de veerkracht en de toekomst van de sector en zijn werknemers. Samen kunnen we het juiste evenwicht vinden en zorgen voor gezonde mariene ecosystemen in heel Europa, aldus Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal.

Doelen van het actieplan:

  • Samenwerken om visbestanden op een duurzaam niveau te brengen en te behouden.
  • de impact van de visserij op de zeebodem verminderen
  • de gevolgen van de visserij voor gevoelige soorten tot een minimum beperken.

Alleen met een gezond marien milieu met gezonde visbestanden en een rijke biodiversiteit kunnen we de visserijgemeenschappen in de EU een welvarende toekomst bieden op middellange en lange termijn.

Het actieplan draagt bij aan het EU-biodiversiteitplan voor 2030 om 30% van de zeeën wettelijk en doeltreffend te beschermen, inclusief strikte bescherming voor een derde deel. Om dit doel te bereiken roept de Commissie de EU-landen op om instandhoudingsmaatregelen voor de visserij te nemen. Landen moeten mariene gebieden (MPA's) beter beschermen en beheren, gekoppeld aan een duidelijk tijdschema. Dit houdt onder meer in dat:

  • paai- en kraamgebieden worden beschermd,
  • de vissterfte wordt verminderd en
  • kerngebieden voor kwetsbare soorten en habitats worden hersteld.

Ook zal het plan de impact van de visserij op de zeebodem te verminderen. Zeebodemhabitats in beschermde mariene gebieden moeten dringend worden beschermd en hersteld. Dit gezien hun belang als hotspots van mariene biodiversiteit in de EU. Evenals het belang van blauwe koolstof in mariene habitats voor de bestrijding van de klimaatverandering.

Daarom roept de Commissie de EU-landen op om gezamenlijke aanbevelingen voor te stellen en nationale maatregelen te nemen om bodemvisserij met gesleept tuig tussen nu en 2030 geleidelijk af te schaffen in alle beschermde mariene gebieden en niet toe te staan in nieuwe beschermde mariene gebieden. De eerste maatregelen om de zeebodem en mariene soorten te beschermen, moeten reeds in maart 2024 worden genomen voor Natura 2000-gebieden die onder de habitatrichtlijn vallen.

In het actieplan worden ook acties voorgesteld om de selectiviteit van vistuig en visserijpraktijken te vergroten en de incidentele vangsten van bedreigde soorten te verminderen, gekoppeld aan een tijdschema om de EU-landen te helpen prioriteit te geven aan de soorten die met voorrang beschermd moeten worden.

Aangezien zeeën en oceanen 71% van het aardoppervlak en meer dan 65% van het grondgebied van de EU beslaan, zal het vandaag voorgestelde actieplan ook deel uitmaken van de bijdrage van de EU aan de uitvoering van het recente biodiversiteitsakkoord van Kunming-Montreal.
Meer weten? Lees verder.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
21 februari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland