Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel4 juli 2023Vertegenwoordiging in Nederland

Bescherming persoonsgegevens: snellere geschillenbeslechting door aanvullende Europese Privacyregels

Als een individu een klacht indient i.v.m. de Europese Privacywet en daar meerdere EU-landen bij betrokken zijn dan moet hij overal dezelfde rechten hebben.

Als een individu een klacht indient i.v.m. de Europese Privacywet en daar meerdere EU-landen bij betrokken zijn dan moet hij overal dezelfde rechten hebben. Dit  is ongeacht waar de klacht wordt ingediend of welke dat toezichthouder het onderzoek leidt. Zoals het recht om te worden gehoord voordat een besluit tot volledige of gedeeltelijke afwijzing van een klacht wordt genomen.  

Dit staat in een vandaag gepresenteerd voorstel van de Europese Commissie om de procedures in de hele EU gelijk te trekken. Wat moet leiden tot snellere afhandelingen van diverse zaken en tot snellere rechtsmiddelen. Als een klacht wordt afgewezen moeten de indiener van klacht dit bij de rechter kunnen aanvechten.

De Commissie wil dat de regels in de hele EU gelijk worden getrokken op de volgende gebieden:

  • Rechten van diegene die een klacht indient: overal dezelfde vereisten voor de ontvankelijkheid van een landsgrensoverschrijdende klacht. Wegnemen van de huidige belemmeringen, die zijn ontstaan doordat gegevensbeschermingsautoriteiten verschillende regels volgen. Gelijke rechten voor klagers om te worden gehoord in zaken waarin hun klachten geheel of gedeeltelijk worden verworpen. Voor zaken waarin een klacht wordt onderzocht, specificeert het voorstel regels om ervoor te zorgen dat indieners naar behoren worden betrokken.
  • Rechten van onderzochte partijen (verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers): het recht om te worden gehoord in belangrijke stadia van de procedure, onder meer tijdens de geschillenbeslechting door het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). Het voorstel verduidelijkt ook de inhoud van het administratieve dossier en de rechten van de partijen die toegang tot het dossier hebben.
  • Samenwerking en geschillenbeslechting stroomlijnen: gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen hun standpunten in een vroeg stadium van het onderzoek kenbaar maken. Ook kunnen ze gebruik maken van alle samenwerkingsinstrumenten waarin de Europese Privacywet voorziet, zoals gezamenlijke onderzoeken en wederzijdse bijstand. Daardoor kunnen ze meer invloed uitoefenen op landsgrensoverschrijdende zaken. Ook wordt het makkelijker voor consensus in een vroeg stadium van het onderzoek. Dan zullen er minder meningsverschillen ontstaan in een later stadium. Het voorstel bevat ook regels om  het geschillenbeslechtingsmechanisme van de Europese Privacywet makkelijker te maken. Daarnaast  komen er gemeenschappelijke termijnen voor landsgrensoverschrijdende samenwerking en geschillenbeslechting.

Het voorstel is een aanvulling op de bestaande Europese Privacywet. Toezichthouders hadden de Commissie om verduidelijking gevraagd voor behandeling en een vlottere afhandeling van klachten. Lees het volledige persbericht.

 

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
4 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland