Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel1 december 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Asiel en terugkeer: Commissie stelt tijdelijke wettelijke en praktische maatregelen voor om de noodsituatie aan de EU-buitengrens met Belarus aan te pakken

De Europese Commissie stelt een reeks tijdelijke asiel- en terugkeermaatregelen voor om Letland, Litouwen en Polen te helpen bij het aanpakken van de noodsituatie aan de buitengrens van de EU met Belarus.

Belarus

Dit zal de landen in staat stellen om snel en ordelijk processen op te zetten om de situatie te beheren, met volledige eerbiediging van de grondrechten en de internationale verplichtingen.

Dit is wat de Commissie voorstelt:

Noodprocedure voor het beheer van migratie en asiel aan de buitengrenzen:

  • De EU-landen zullen de registratieperiode voor asielaanvragen, die nu drie tot tien dagen bedraagt, tot vier weken kunnen verlengen. De EU-landen kunnen ook de asielprocedure aan de grens toepassen om alle asielaanvragen, inclusief beroepsprocedures, te behandelen binnen een maximale termijn van zestien weken - behalve als er onvoldoende bijstand kan worden geboden aan asielzoekers met specifieke gezondheidsproblemen. Daarbij moeten ze voorrang geven aan gefundeerde aanvragen en verzoeken van gezinnen en kinderen.
  • Essentiële opvangvoorzieningen: de EU-landen zien erop toe dat de opvangvoorzieningen in de basisbehoeften voorzien, inclusief tijdelijke huisvesting die is aangepast aan de weersomstandigheden, voedsel en water, kleding, toereikende medische zorg en bijstand aan kwetsbare personen, met volledige inachtneming van de menselijke waardigheid. De EU-landen moeten nauw samenwerken met het UNHCR en de relevante partnerorganisaties om mensen in deze noodsituatie te helpen.
  • Terugkeerprocedure: de betrokken lidstaten zullen vereenvoudigde en snellere nationale procedures kunnen toepassen, onder meer voor de terugkeer van personen van wie het verzoek om internationale bescherming is afgewezen in deze context.

Alle procedures die overeenkomstig dit voorstel worden toegepast, moeten in overeenstemming zijn met de grondrechten en de specifieke waarborgen waarin het EU-recht voorziet, waaronder het belang van het kind, dringende medische zorg en behoeften van kwetsbare personen, het gebruik van dwangmaatregelen en detentieomstandigheden. Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland
Departement
Afdeling Externe betrekkingen