Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel7 december 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Alle EU-landen moeten ouderschap erkennen

Als je een ouder bent in één land, ben je ook ouder in alle landen. Het is onaanvaardbaar dat het in een EU-land vastgestelde ouderschap niet in een ander lidstaat wordt erkend. 

Kinderen in diverse soorten gezinnen

Vandaag is de Europese Commissie met een voorstel gekomen voor nieuwe regels voor de erkenning van ouderschap tussen de EU-landen. Daarbij staan de rechten van het kind centraal, ongeacht de soorten gezinssamenstellingen.

Dit omdat het nog altijd mogelijk is dat het in een EU-lidstaat vastgestelde ouderschap in een andere EU-lidstaat niet wordt erkend. Dit kan aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor kinderen die naar een ander EU-land reizen of verhuizen, en kan de uit het ouderschap voortvloeiende rechten van het kind in gevaar brengen. Denk aan zaken als erfopvolging, alimentatie, voogdij of het recht van ouders om als wettelijk vertegenwoordiger van het kind op te treden (bij kwesties op het gebied van onderwijs of gezondheid).

"Alle kinderen moeten dezelfde rechten hebben, ongeacht de manier waarop zij zijn verwekt of geboren en ongeacht het soort gezin waarvan zij deel uitmaken. Het voorstel van vandaag moet ervoor zorgen dat bij grensoverschrijdende scenario’s binnen de Europese Unie de grondrechten van kinderen niet in gevaar komen. Dankzij de nieuwe regels zullen – als de afstamming eenmaal in één lidstaat is vastgesteld – alle kinderen en gezinnen in alle lidstaten de rechten genieten die daar volgens het nationale recht uit voortvloeien", aldus Didier Reynders, commissaris voor Justitie.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
7 december 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland