Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel28 juli 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Aangescherpte regels voor speelgoed om kinderen beter te beschermen tegen schadelijke, chemische stoffen

Kinderen moeten beter worden beschermd tegen chemische stoffen in speelgoed als die schadelijk zijn voor het hormoonstelstel en het ademhalingsstelsel aantasten. Dat geldt ook voor stoffen die giftig zijn voor een bepaald orgaan.

Demography in the EU, ages 30-60 - Netherlands

De Commissie is met een voorstel gekomen voor nieuwe veiligheidsregels voor kinderspeelgoed. Al het speelgoed dat in de EU in handel wordt gebracht moet voldoen aan scherpere veiligheidseisen, ongeacht of het speelgoed in de EU of elders is geproduceerd.


Dit omvat:

  • aangescherpte bescherming tegen schadelijke chemische: Het voorstel handhaaft niet alleen het huidige verbod op stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn, maar verbiedt ook het gebruik van andere schadelijke chemische stoffen in speelgoed. Het voorstel gaat vooral over chemische stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor kinderen. Zo wordt het gebruik in speelgoed verboden van chemische stoffen die schadelijk voor het endocriene systeem zijn (hormoonontregelende stoffen), het ademhalingsstelsel aantasten of giftig voor een bepaald orgaan zijn.
  • Betere handhaving: Het voorstel zal ervoor zorgen dat alleen veilig speelgoed in de EU wordt verkocht. Al het speelgoed zal een digitaal productpaspoort moeten hebben met gegevens over de naleving van de voorgestelde regels. Importeurs moeten voor al het speelgoed digitale productpaspoorten voorleggen aan de grenzen van de EU, ook voor speelgoed dat online wordt verkocht.
    Met behulp van een nieuw IT-systeem zullen alle digitale productpaspoorten aan de buitengrenzen worden gescreend en zendingen waarvoor grondige douanecontroles nodig zijn, worden opgespoord. Nationale inspecteurs blijven verantwoordelijk voor de controles van speelgoed. Als speelgoed onveilig is wegens risico's die niet eenduidig in de EU-regels zijn voorzien, verleent het voorstel de Commissie de bevoegdheid om te eisen dat dit speelgoed van de markt wordt gehaald.
     

Waarom een herziening?

Speelgoed dat in de EU in de handel wordt gebracht, behoort reeds tot het veiligste speelgoed ter wereld. Er is echter vooral behoefte aan meer bescherming tegen mogelijke risico's, met name van schadelijke, chemische stoffen in speelgoed. Vooral online wordt er nog veel onveilig speelgoed in de EU verkocht. De handhaving kan ook beter. Meer weten? Lees het volledige persbericht.


 

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland